is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 4, 1862, 1862

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van het alcaloïd ontnomen wordt, terwijl daarentegen de zoutzure alcaloïden in amyl-alcohol moeijelijk oplosbaar zijn en reeds door eenvoudig schudden met zoutzuur-houdend water gemakkelijk en volkomen aan eerstgenoemden kunnen onttrokken worden. Ten einde bij de afscheiding der planten-bases van deze verhouding gebruik te maken, gaat men op de volgende wijze te werk : De te onderzoeken stoffen worden , zoo noodig, met water vermengd tot de consistentie vaneen dunnen brij en met zoutzuur flaauw zuur gemaakt, 1 a 2 uren bij 60 a 80° C. warm getrokken. Daarop coleert men dooreen met water bevochtigden linnen doek, loogt het terugblijvende uit met warm , door zoutzuur zuur gemaakt water en ontleedt de vereenigde aftreksels met zoo veel ammoniak, dat hiervan een geringe overvloed aanwezig is , daarna worden ze eerst over het vrije vuur geconcentreerd en eindelijk op een waterbad geheel tot droogwording verdampt. Het overblijvende trekke men 3 a 4 malen met warmen amyl-alcohol uit en filtrere deze aanstonds door filtreer-papier, dat met amyl-alcohol bevochtigd is. Het meestal geel gekleurde Altraat bevat, nevens het alcaloïd nog vette ligehamen en kleurstoffen opgelost. Om het hiervan te bevrijden, brengt men bet ineen cilindrisch vat, voegt bijna kokend , door zoutzuur zuur gemaakt water toe en schudt hiermede ter dege om. Het alcaloïd wordt daardoor aan den amyl-alcohol ontnomen en door het zure water opgenomen, terwijl de vette ligehamen nevens de kleurstoffen bij den amyl-alcohol blijven, welke gemakkelijk dooreen pipet kan afgezonderd worden. Eene caoutchouc-pipette is voor dit doel het meest doelmatig en verre te verkiezen boven eene zuig-pipette, wegens de nadeelige werking, door de amyl-alcohol op de ademhalings-werktuigen uitgeoefend. Door de warme , zure vloeistof herhaaldelijk te behandelen met nieuwe hoeveelheden amyl-alcohol, kan men er gemakkelijk in slagen, vette ligchamen en kleurstoffen te verwijderen, zoodat men eindelijk eene kieurlooze vloeistof overhoudt, in welke hel alcaloïd, aan zoutzuur gebonden, bevat is. Het is raadzaam, deze

66