is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 4, 1862, 1862

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meende identiteit van den Lagos-Bast en Cortex Pereirae; door T. D. Vrijdag Zijnen, waarbij ISTortier, in tegenspraak met D. en B. volstrekt geen alcaloïden in dezen bast vond, maar wel chinovabitter. (Tijdsein ijl 1857, p. 294.) In 1857. ~Antwoord aan Dr. Gr. C. Wittstein op het geen voorlcomt in het Vierteljahresschrift für prakt. Pharmacie, Bd. Y, H. 4, S. 517, op welke plaats "Wittstein zijn twijfel mededeelt, dat Nor tie r’s zuiverings-metbode voor kina alcaloïden (Zie Tijdschrift 1855, p. 133) onvoldoende zou zijn. Nort ie r verdedigt en handhaaft in dit antwoord zijne gevolgde methode. (Tijdschrift, p. 25.) In 1858. Oordeel over het ondoelmatige en onjuiste, om de olie, lij de bereiding van aqua laurocerasi, van het versch gestookte water af te zonderen. (Tijdschrift 1858, p. 1.) In 1860. „Aanteekeningen op eenige inlandsche geneesmiddelen van het eiland Java. (Tijdschrift 1860, p. 1 en 1861, p. 1.) Deze aanteekeningen bevatten eene grondige pharmacognostische en botanische beschrijving vaneen 36tal goed geconserveerde inlandsche geneesmiddelen , hem door zijn’ broeder uit Java toegezonden; van welke aanteekening eene vertaling werd opgenomen in het Archiv. der Pharmacie, Nov. 1861. In 1861. „Over liquor Clementie.” (Berigten enz, 1861 , no. 5.) Verder sprak J7 or tier in verschillende vergaderingen van het Bott. Depart. der bovengenoemde Maatschappij” „Over de overgangen die inde verschillende natuur-rijken te bespeuren zijn.” „Over het Licht.” „ Over den vooruitgang der natuurkundige wetenschap, in eene beschouwing der atomen, met betrekking tot morphie, amorphie, allotropie , isomerie , polymerie en metamerie.” „Over vervalschingen van den cortex Winteranus.” „Over het leveren van geneesmiddelen door Chirurgijns en het noodzakelijke dit openlijk tegen te werken.” „Over de bereiding van extractum Uelenii, Centaurii minoris en Gentianae enz. Ook inde wintervergaderingen van het Bataafsch genootschap der proefondervindelijke wijsbegeerte, voerde hij bij her-

108