is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 4, 1862, 1862

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Elk dezer bij deze destillatie bekomen vloeistoffen, welke vermoeden lieten , dat zij een constant kookpunt bezaten, werden aan eene verdere gefractioneerde destillatie onderworpen , waarbij zoo lang stukjes natrium-metaal werd toegevoegd , als nog onder verwarming oplosten. Zulks is het eenige middel om de bekomen koolwaterstof te zuiveren. (Chemisch.es Central-Blatt 1862, No. 5.) Bereiding van iodetum kalicum, door middel van sulphas kalicus; door Mich. Pettenkofer. Een once phosphorus wordt in eene porceleinen schaal met circa 36 oneen heet water overgoten. Inde vloeistof, waarin de phosphorus gesmolten is, brengt men, onder bestendig omroeren, zoo lang goed gewreven Engelsch iodium (13y2 oneen), als dit nog kleurloos oplost. Er bleef nu alleen eene geringe hoeveelheid amorphe phosphorus terug. Hierop wordt de waterheldere vloeistof van het geringe roodbruine bezinksel afgegoten, en dit met een weinig water afgewasschen. De vereenigde heldere vloeistoffen worden nu zoo lang met eene kalkmelk, bereid uit 8 oneen gebrande kalk, vermengd, tot dat de vloeistof alcalisch reageerde. Het vocht wordt nu op een linnen doek gegoten. Het overschot van phosphas en phosphis calcicus met overvloedig kalkhydraat wordt goed uitgewassehen. De vloeistof, waarin het iodetum calcicum is opgelost, wordt vermengd met eene heete oplossing van 9 oneen gekristalliseerde sulphas kalicus in circa 48 oneen water , waarna het mengsel 6 uren lang in rust gelaten wordt. De uitgescheiden zwavelzure kalk wordt van de oplossing van iodetum kalicum dooreen doek gecoleerd en het terugblijvende praecipitaat met een weinig water uitgewassehen, uitgeperst en gewogen. Deze bedroeg 13 oneen. De nog overige moederloog werd tot droog verdampt en leverde nog332y2 oneen volkomen zuiver poedervormig iodetum kalicum. (Annalen der Chemie und JPharm. Band CXXL, H. 2, S. 225.)

128