is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 4, 1862, 1862

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

UITTREKSELS UIT BINNEN- EN BUITENLA.NDSCHE TIJDSCHRIFTEN. Chciule, pharmacie, pharinacogEßosle.

1. Omzetting van zetmeel in Glycose en Dextrine (1). Volgens de tot nu toe hieromtrent heerschende theorie, zou het amylam door diastase of door zuren eerst in dextrine worden omgezet en dit laatste dan onder opname van 4 aeq. water in druivensuiker, Musculus nu heeft gevonden, dat de o ver gang van amylurn in dextrine en suiker niet bestaat in eene loutere moleculaire omzetting onder opname van water, maar in eene splitsing van het zetmeel in deze beide stoffen , zoodat dextrine en glycose gelijktijdig zouden worden gevormd en niet de een na den ander. Hiervoor geeft hij de volgende gronden op. I°. Diastase oefent geene werking uit op dextrine. Wanneer men namentlijk stijfselpap met eene oplossing van diastase bij 70—75 °C behandelt, zoo vermeerdert de hoeveelheid glucose tot op het tijdstip dat de vloeistof door iodium niet meer blaauw of rood wordt gekleurd , van dat oogenblik af aan houdt de reactie op, ofschoon zich eene groote hoeveelheid dextrine in oplossing bevindt, zoo als men kan aantoonen, door bij de vloeistof, 1 pCt. zwavelzuur te voegen en daarmede te koken. Voegt men nu eene nieuwe hoeveelheid stijfsel toe, zoo heeft de vorming van suiker, door middel der diastase op nieuw plaats en houdt eerst dan op, (1) Deze en de twee volgende mededeelingen zijn overgenomen uit het Journalistisch Rapport van Februarij 1862, uitgebragt inde Vergadering van het Dep. Rott. der Ned. Maatsch. ter bevordering der Pharm., door den Heer H. Maas van Schiedam. (H.) 111 S., 4e J. 9