is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 4, 1862, 1862

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De radix valerianae vertoont alzoo, inde verschillende

tijdperken van zijn bestaan, merkbare verschillen in zijne zamenstelling. 100 grammen versche wortels inden herfst ingezameld, geven omtrent 37 grammen drooge wortels, terwijl dezelfde hoeveelheid onder dezelfde omstandigheden inde volgende lente inden bloeitijd ingezameld, slechts 25 grammen levert. Men bespeurt met behulp van het mikroskoop , dat de celletjes , die in het eerste geval met zetmeel gevuld zijn, in het tweede daarvan geheel bevrijd zijn. De andere beginselen hebben eveneens eene proportionele vermindering ondergaan. De volgende tabel toont vergelijkenderwijze aan de hoeveelheden der beginselen, die de versche wortel inde twee jaargetijden bezit. November. Mei. Vlugge olie 0,25 grm. 0,15 grm, Acidum valerianicum. . . . 1,10 „ 0,75 „ „ malicum. .... 0,25 „ 0,10 „ Zetmeel 7,— „ 0,— „ Extractiefstof. 7,75 „ 3,— „ Gomachtige stof. 1,10 „ 3,80 „ Albnmine 0,40 „ 0,— „ Kalk 0,15 „ 0,20 „ Cellulose 22,— „ 18,— „ Water 60,— „ 74,— „ 100 100 Men merkt in deze tabel de afwezigheid van resina valerianae op, welke inde analyse van Tromsdorff voorkomt. Deze hars, welke afkomstig is van de omzetting der valerol, die vervat is inde vlugge olie, bestaat niet inde versche plant. Zij is alleen inde gedroogde aanwezig en in des te grootere hoeveelheid hoe ouder deze is. De verschillende zamenstellende deelen van den valeriaanwortel zullen thans niet worden beschreven, maar alleen eenige der belangrijkste bijzonderheden worden vermeld. Vlugge olie. De oleum aethereum valerianae praeexisteert

143