is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 4, 1862, 1862

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Liquor ferri sulphurici oxydati et magnesia usta.

G-elijk de ondervinding geleerd heeft, verliest het door de pharmacopoeae , onder den naam van ferrum hydricum in aqua gemengd praeparaat zijne werkzaamheid als tegengif bij arsenik-vergiftigingen met den tijd geheel en al. Het is daarom verkieslijk, dat inde apotheken, in plaats van dit praeparaat een liquor ferri sulphurici oxydati zal in voorraad gehouden worden, waaruit zich een aan het oogmerk zeker voldoend tegengif voor arsenik in weinige minuten laat maken, tot bereiding waarvan het volgende voorschrift dient: Ferri sulphurici puri uneias decem, solve in vase porcelaneo, aquae communis uneias decem cum acidi sulphurici puri uneiis duabus antea prudenter mixtae. Solutis et calefactis inter agitationem adde paullatim acidi nitrici crudi uneias duas , vel q. s. ut ferrum oxydulatum in ferrum oxydatum convertatur. Liquorem fuscum evapora, donec quod reliquum acidi nitrici est, plane expulsum erit, cui refrigerato adde aquae communis q. s. ad uneias viginti liquoris obtinent. Filtra et serva. Sit limpidus , fuscus , spissiusculus , acidus. Pondus specif. = 1,4 usque ad 1,44. Wanneer dit middel als tegengif bij arsenik-vergiftigingen Toorgesehreven wordt, zoo moet men een once van het liquor ferri sulphurici oxydati met 8 oneen gewoon water verdunnen en daarin 3 drachmen magnesia usta roeren. Het troebele mengsel wordt inde vereischte hoeveelheid afgegeven. 1 once van het middel bevat 7,3 grein ferrum oxydatum als hydraat, 13,5 gr. magnesia en 35 gr. sulphas magnesicus. Het moet van 6 tot 12 lepels in het % uur gegeven worden. Men houde minstens 10 oneen liquor en 4 oneen magnesia usta in voorraad. (Yerordering van het Herzoglich Braunschweig. Liineburgische Obersanitats Collegium in Hager’s pharmaceutische Central/ialle, Maart 1862.)

166