is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 4, 1862, 1862

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Oplosbare aluinaarde. Walt er Crum is de eerste geweest die ontdekte, dat aluinaarde, ook bij afwezenheid van zuur, in water oplosbaar kan zijn. Graham heeft nu door middel der dialyse een ander oplosbaar aluinaarde vervaardigd dat van dat van Crum verschilt.

Wordt aluinaarde-hydraat opgelost in onzijdig ehlor-aluminium en dit mengsel gedialyseerd zoo diffuaeert chloraluminium en oplosbare aluinaarde blijftin den dialysator terug. Zulke oplosbare aluinaarde is eender minst bestendige verbindingen en hierom uiterst moeijelijk te vervaardigen. De oplossing is een bijtmiddel en bezit in der daad alle eigenschappen van de basis der gewone aluin. De oplossing reageert zwak alcalisch, wordt door alcohol en suiker niet gepraecipiteerd. Hoogstens eenige dagen blijft de zuivere oplossing vloeibaar. Even als het kiezelzuur vormt deze aluinaarde eigendommelijke zouten. Oplosbaar ijzeroxyde heeft G-raham op dezelfde wijze bereid als de oplosbare aluinaarde, Cyanetum ferrico-ferrosum in oplosbaren toestand verkreeg G-raham uiterst gemakkelijk, door Berlijnsch blaauw in zuringzuur op te lossen en deze oplossing aan dialyse te onderwerpen. Dein den laatsten tijd inde pharmacie ingevoerde ijzerzouten, als: citras ferricus ammoniac., tartras ferrieus ammoniac. en dergelijke zijn hoofdzakelijk colloïde-ligehamen. Zuiver eiwit. Eitwit van kippeneijeren wordt met azijnzuur vermengd en alzoo aan dialyse onderworpen. De aard- en alcalizouten diffuseren spoedig en na 3 a é dagen blijft er eiwit op den dialysator terug, dat geheel asehvrij is. Ofschoon het gebruikte azijnzuur geheel diffuseert, zoo heeft toch het op deze wijze verkregen eiwit eene zwak zure reactie en coaguleert melk, zoo deze er mede vermengd en verhit wordt. Opsporing van oplosbare vergiftige stoffen door middel van dialyse. De dialyse laat zich met voordeel toepassen om oplosbare vergiften, hetzij metaalzouten, hetzij zoogenaamde organische verbindingen uit verschillende bij geregtelijk-

203