is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 4, 1862, 1862

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nemen eener stof, die tot nog toe niet was aangetoond als wordende in het dierlijk organismus voortgebragt; van de meeste proeven is zulk eene uitkomst niet te verwachten, maar wij mogen vertrouwen dat deze wijze van onderzoek meerderen zullen aansporen dusdanige stolfen te ontleden en velen alzoo, al zij het slechts een enkelen steen, zullen toebrengen aan een gebouw, waarvan naauwelijks de grondslagen gelegd zijn. Tartras kalico-ferrosus; door P. J. v. E. Th. te Amsterdam. t De bekende en omslagtige bereidingswijze van den vinum tartratis kalico-ferrici en de gewoonlijk variërende zamenstelling van dit praeparaat, bragten mij op het denkbeeld een zout te bereiden, dat altijd hetzelfde ijzergehalte zal hebben en inde apotheken in voorraad zou kunnen aanwezig zijn, om er ten allen tijde de verlangde tinctuur van te maken, daar men toch dikwijls in verzoeking komt tegen het voorschrift der pharmacopoea te zondigen, door in plaats van tot zonnewarmte tot kunstmatige warmte zijne toevlugt te nemen . Ik nam vier oneen tartras kalicus acidus en een once hydras sesqui-ferricus of subcarbonas ferri, gelijk het gewoonlijfc genoemd wordt, liet die gedurende twee uren onder aanwending van warmte met twintig oneen water trekken en kookte vervolgens het mengsel gedurende een half uur, het verdampende water nu en dan door bijvoeging eener nieuwe hoeveelheid vervangende. Het mengsel werd nog warm gefiltreerd en na bekoeling en verdunning met water, om de afscheiding van tartras calcis te bevorderen, op nieuw doorgezegen ; de bruinroode oplossing werd tot droogwordens toe uitgedampt en het overblijvende tot poeder gewreven. Dit poeder had eenë groengele kleur en bedroeg veertien drachma’s; het was nagenoeg volkomen oplosbaar in zestien deelen water en had eenigzins den eigenaardigen reuk, die

205