is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 4, 1862, 1862

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van Kirchhoff {Ghem. News. Dec. 7. 303) betwijfeld, en gesteld, dat hij bij gemeenschappelijk met Plücker genomen afmeetingen, gevonden heeft, dat de roode kalium-lijn niet met de zonne-lijn correspondeert, maar aanmerkelijk breekbaarder is. (Pharm. Journ. and Transact, en Chemisches Central-Blatt. 1862. No. 21.) Over de reactie van het iodetum phosphoricum op de glycerine; door Beilstein. Het produkt der reactie van acidum nitricum op de glycerine wordt, ter bereiding van het acidum glycerieum, het welk men later met het iodetum phosphoricum zal in verbinding brengen, op een waterbad uitgedampt op eene vlakke schaal; het residu wordt met eene groote hoeveelheid water behandeld en met carbonas plumbicus of oxydum plumbicum verzadigd. Het vocht laat, wanneer het tot aan het kookpunt verhit en daarna gefiltreerd is, na concentratie en bekoeling, glyceras plumbicus achter, dat men door herhaalde kristallisatie zuivert. Dit zout wordt door H S ontleed en levert bijna kleurloos acidum glycerieum. Wanneer men bij dit acidum glycerieum met een weinig water verdund iodetum phosphoricum voegt, ontstaat er eene zeer levendige reactie, welke men door indompeling van het vat in koud water zoo veel mogelijk matigt. Er ontwikkelt acidum hydriodicum en dampen welke een knoflookachtigen reuk bezitten. De eerst vloeibare stof wordt door bekoeling tot eene kristallijne massa. Er scheidt zich geen spoor van vrij iodium af. Door oplossing hiervan in kokend water bekomt men bij bekoeling acidum iodopropionicum, dat men door herhaalde kristallisaties zuivert. Dit zuur vormt eene kristalmassa vaneen schitterend witte kleur en perlemoerachtig uiterlijk. Het lost gemakkelijk op in heet, moeijelijk in koud water. Uit de verzadigde oplos-

221