is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 4, 1862, 1862

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

naauwelijks drie jaren geleden en reeds zijnde aanvragen daarnaar bijna reeds te vergelijken met die der steenkolen.

De spoorweg van Philadelpbia vervoerde in 1859, 525 ; in 1860, 21,794; in 1861, 34,927 en alleen inde maand Januari} van 1862, 30,000 ton dezer olie. Bevoegde autoriteiten bevestigen, dat alleen de bronnen van OU Creek per maand 75,000 , per jaar 900,000 ton ruwe olie opleveren. Elke ton ruwe olie, met inbegrip der ton, zuivering, transport enz,, kost 10 dollars. De streek waar deze groote industrie in bet leven geroepen is, en zich zoo snel ontwikkelt , was, vóór de ontdekking der oliebronnen, voor bet grootste gedeelte woest en zeer weinig bevolkt. Tegenwoordig wordt hare bevolking al grooter en grooter; nieuwe steden verrijzen als bij toverslag en de oude zijn opgepropt met inwoners. Het zal weldra, of als de olie nieuwe markten inde oude wereld zal gevonden hebben (1) , eene der meest bevolkte en rijkste provinciën der Vereenigde Staten zijn. (Cosmos 1862 , Mars., p. 325.)

(1) Een belangrijke hinderpaal tot het algemeen verbruik in Europa is tot nog toe gelegen inde groote kosten, wegens het transport, emballage, enz., waardoor de groote prikkel, goedkoope waar, niet aanwezig is, H.

224