is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 4, 1862, 1862

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Behalve eenige onvolledige opgaven over ehromas berberini, cinchonini en stryehnini, welke door dubbele decompositie verkregen werden, wordt er niets van gevonden. Het volgend onderzoek van den schrijver behandelt deze verbindingen op uitvoerige wijze. Chromas chinicus basicus, Wanneer voor eene oplossing .van sulphas chinicus niet meer dan de volstrekt noodige hoeveelheid zwavelzuur, daartoe vereischt gevoegd wordt en men er dan eene oplossing van chromas kalicus neuter bijvoegt, zoo ontstaat een praecipitaat, dat, vooral als er eene genoegzame hoeveelheid water aanwezig is, met behulp van warmte kan oplossen. Na filtratie zonderen zich naar gelang het vocht bekoelt, talrijke schoon helder geel gekleurde kristalletjes af, welke op de wijze als sulphas chinicus, in hoopjes of bundeltjes zijn gerangschikt. Dit zout is de ehromas chinicus basicus verkregen door dubbele decompositie. Het is hier bij noodig dat er volstrekt geen overvloed van zwavelzuur aanwezig zij, want alsdan wordt een gedeelte van de chromas kalicus neuter in bichromas kalicus veranderd en ontstaat eene zamengestelde reactie, waarbij gedeeltelijke re* ductie van acidum chromicum plaats grijpt, en er zondert zich sesqui-oxydum chromicum met eene zekere hoeveelheid meer of minder veranderde chinine af. Om nu echter dit bezwaar te vermijden, doet men voorzigtig alleen sulphas chinicus basicus te bezigen. Men neemt bij voorbeeld 6 gram van dit zout, dat men met behulp van warmte oplost en 800 gram gedestilleerd water, waarna er 20 a 25 gram eener oplossing van chromas kalicus neuter (I—10) wordt bijgevoegd, men brengt aan de kook onder gedurige omroering van het vat waarin men de oplossing maakt en filtreert, als het praecipitaat dat eerst gevormd wordt opgelost is. Naarmate het vocht bekoelt, zondert zich eene overvloedige kristallisatie af van chromas chinicus basicus , die op een filtrum verzameld en zoo lang afgewassehen wordt met water , waarbij een weinig zuiver salpeterzuur gevoegd is, tot

247