is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 4, 1862, 1862

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

langzamer; het vereischt ter oplossing 160 deelen kokend water en 2400 deelen water van 15°, hetgeen ten gevolge heeft, dat de moederlogen slechts zeer weinig zout meer bevatten. Koude alcohol lost het zonder ontleding op, het is onoplosbaar in aether. Het licht heeft er geene werking op, men kan het zonder hinder aan het sterkste zonlicht blootstellen. De waterige oplossing ondervindt op het kookpunt verhit geene verandering; maar wanneer deze chromas in dunne laag in eene stoof van Gray-Lus sac op 100° verhit wordt, wordt het langzamerhand ontleed, verliest zijn schoone goudgele kleur en neemt eene bronsgroene aan, zonder dat de vorm der kristallen schijnt te veranderen; wanneer de temperatuur niet hooger dan 92n stijgt, ondervindt het geenerlei verandering , verliest niet meer dan 2 pCt. tusschen geplaatst water en effloresceert niet, De oplossing van chromas chinicus basieus in water, geeft even als alle chromaten der alcaloïden, met metaaloplossingen, zoo als die van lood , kwik, zilver enz. onoplosbare praecipitaten; het alcaloïde dat zich verbindt met het zuur dezer bases vertoont zich dan met al de eigenschappen die het kenmerken. Laat men in eene kolf eene oplossing van chromas chinicus basieus met verseh gepraecipiteerd en nog vochtig chinine-hydraat koken, zoo neemt het zout basis op, de kleur wordt bleeker en de kristalvorm wordt gewijzigd; de nieuwe verbinding zondert zich af in kleine bloemkoolvormige groepjes ; met de loep beschouwd , gelijken deze op sommige Varens, zoo als Asplenium Adianthum nigrum of Asplenium Euta muraria ; in meer verdunde vochten ontstaan zij in zeer elegante veeren. De verbinding van chromas chinicus basieus kan voorgesteld worden door (C2O Hl2 N 02)2 Cr. 03 ;in tegenoverstelling van den corresponderenden sulphas zijn zijne kristallen anhydrisch. Chromas chinicus neuter. De chinine kan twee verbindingen met het acidum chromicum vormen, even als zij dit

249