is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 4, 1862, 1862

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zelfstandigheid die op het filtrum terug gebleven was niets anders was dan cinchonine.

Deze zonderlinge reactie verklaart zich op de volgende wijze, dat, zoodra de twee oplossingen van sulphas cinchonicus en chromas kalicus neuter met elkander in contact komen, een gedeelte van het einchoninezout zijn zuur, waarmede het verbonden was , los laat en zich als cinchonine afscheidt; dit gedeelte zwavelzuur ontneemt aan de neutrale chromas de helft zijner basis, verandert die in bichromas en al het zuur van den bichromas verbindt zich met het andere aequivalent cinchonine ter vorming van chromas neuter. Dezelfde reactie heeft plaats op de gewone temperatuur. De chromas cinchonicus neuter vertoont zich in spiesvormige kristalletjes, is oranje geel van kleur, oplosbaar in 80 deelen kokend water , wordt zeer gemakkelijk door het licht veranderd en ook als het aan eene hoogere temperatuur dan van 60° wordt blootgesteld. Men bekomt het zout gemakkelijk door 4 deelen sulphas cinchonicus in 300 deelen water op te lossen waaraan men eenige droppels zwavelzuur heeft toegevoegd; men verhoogt de temperatuur tot op 60° en voegt er vervolgens 12 deeien oplossing van ]/t0 bichromas kalicus bij. Ka verloop van 48 uren giet men de moederloog af, wascht de kristallen af, droogt ze voorzigtig en bewaart ze even als al de chromaten der alcaloïden in geel gekleurde flesschen. Daar de cinchonine geen basisch chromas vormt, zoo ban men ze dadelijk met acidum chromicum verbinden; hiertoe neemt men eene zeer verdunde oplossing van dit zuur en voegt er 60° versch gepraecipiteerd cinchonine-hydraat bij. Na filtratie en bekoeling zondert het zout zich in kristallen af. Chromas chinidinicus neuter. De ehinidine gedraagt zich tegenover acidum chromicum of de chromates kalici even als de cinchonine. Dit zout kristalliseert in zeer korte naalden , welke in straalvormige hoofdjes gerangschikt zijn; de kleur is oranjerood, zij zijn ten naastenbij even oplosbaar

252