is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 4, 1862, 1862

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Procenten Soortelijk gewigt zuiver looizuur. der oplossing. 1 1,0040 2 1,0080 3 1,0120 4 1,0160 5 1,0201 6 1,0242 7 . 1,0283 8 1,0325 9 1,0367 10 1,0409 Uit deze tabel kan men alleen door het soortelijk gewigt het gehalte zien van eene zuivere looizuur-oplossing. Om de proeven spoediger en gemakkelijker te kunnen uitvoeren, heeft Ha mm er voehtwegers laten vervaardigen, die de soortelijke gewigteu aanwijzen van 1 tot 1,0409; de schaal geeft in plaats van deze getallen onmiddellijk het procentgehalte aan. He ruimten tussehen de procenten op de schaal zijn in 10 deelen verdeeld , zoodat men tiende gedeelten van procenten kan aflezen. Bij zoodanigen voehtweger heeft men bovenstaande tabel dus niet noodig. Men moet echter steeds bedacht zijn, dat men de proeven bij eene temperatuur van 15° C. nemen en derhalve de vochten naar omstandigheden afkoelen of eenigzins verwarmen moet, tot zij deze temperatuur bezitten. Om het looizuur uit de waterige oplossing te verwijderen, gebruikt men dierlijke huid. Men neemt een stuk dierlijke huid, dat geheel tot het looijen voorbereid (bloot) is , wascht dit zoolang met water, tot het niets meer afgeeft, spant het dan op eene plank en droogt het bij zachte warmte. De drooge huid brengt men met eene grove vijl tot een grof poeder, dat men in eene gesloten flesch onveranderd bewaren kan. Volgens de proeven van Hammer heeft men om één deel looizuur uit zijne waterige oplossing te verwijderen, vier deelen van dit drooge huidpoeder noodig. Wanneer men het looizuur-gehalte van eene vloeistof niet kent, houdt

258