is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 4, 1862, 1862

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

binding van zwavelzuur en salpeterzuur niet door potasch, soda of ammonia verplaatst.

Lamy heeft het thallium in vele soorten van pyriten gevonden , waaruit men tegenwoordig veel zwavelzuur bereid, en voornamelijk inde zwavelkiesen van Theux, Namen en Philippeville. Ook vond hij het in die van Nantes en van Bolivië in Amerika. Maar in die van Chessy bij Lyon, evenmin als ineen twaalftal monsters van verschillende deelen van Europa heeft hij dit metaal kunnen vinden. De pyriten bevatten er echter eene te geringe hoeveelheid van, een honderd millioenste, om het er uitte bereiden en het is alzoo verkieselijk het uit de bezinksels der looden kamers af te zonderen. Lamy vertoonde aan de Académie een klein staafje thallium vaneen gewigt van 14 grammen en schoone monsters gekristalliseerde sulphas, nitras en chloretum thallicum. (L’lnstutut 1862, No. 1486.) Over de bladen en bloemen die inde Pharmacie gebruikt worden. In het Journal de Pharmacologie Juillet 1862 komt een artikel voor omtrent het verband dat er bestaat, tusschen de werkzaamheid van geneeskrachtige bladen en bloemen en hare door ouderdom of slechte conservatie veroorzaakte verkleuring. Dit onderwerp verdient zeer de aandacht der pharmaceuten. Bene 9jarige ondervinding, opgedaan bij het jaarlijks onderzoek der apotheken, heeft mij ruimschoots in de gelegenheid gesteld op te merken, hoe weinig velen nog altijd doordrongen zijn van de noodzakelijkheid, om deze plantendeelen, niet zoo als zij van den droogist ontvangen worden, in zakken, dozen of wat nog slimmer is in blikken bussen te bergen, daar zij alsdan inden regel, vooral de narcotische kruiden reeds binnen het jaar gedeeltelijk verkleurd en veranderd en als zij in blikken bussen geborgen

265