is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 4, 1862, 1862

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daarbij moet noodig zijn, om de deksels af te nemen of het vlies op de oppervlakte te breken.

Ik zeide dat het vocht, waarop ik de Mycoderma aeeti breng, phosphaten opgelost moet bevatten. Dit zijnde minerale voedsels der plant, Wat meer is , als onder deze phosphaten ook die van ammonia is, ontleent de plant aan de bases van dit zout al de stikstof, welke zij noodig heeft, zoodanig, dat men de volkomen acetifieatie vaneen alcoholisch vocht kan bewerken, dat omtrent tien duizendste van elk der volgende zouten bevat: phosphas ammonicus, kalicus, magnesicus , welke laatsten opgelost zijn door middel eener geringe hoeveelheid azijnzuur, die tegelijk als de alcohol , al de koolstof noodig voor de plant bevat. Ten einde evenwel de Mycoderma spoediger te ontwikkelen en ze in een’ werkzamer physischen toestand te brengen, is het goed bij het vocht waarin zich de phosphas bevindt, eene kleine hoeveelheid albumineuse stof te brengen, welke de stikstof en de koolstof en zonder twijfel ook een gedeelte phosphaten onder een’ meer assimileerbaren toestand aanbiedt. Hiertoe gebruikt men doelmatig gerstwater, hetzij van de bereiding van bier, hetzij van de mout, of dat waarin de worteltjes der gekiemde gerst geweekt is. De wijn, de cider, al de gegiste vochten en zelf de meeste natuurlijke sappen kunnen hiertoe gebruikt worden. Maar ten einde men wel begrijpe, welke de rol is die deze albumineuse organische vochten vervullen en hoe verkeerd de denkbeelden zijn, die inde wetenschap gangbaar waren, omtrent de vermeende omzetting in ferment van de albumineuse stoffen door hare verandering in aanraking der lucht, diene, dat men gemakkelijk de Mycoderma aceti kan doen ontwikkelen en onder voorwaarden , waarbij zij groote hoeveelheden alcohol in azijn vermag te veranderen, door ze alleenlijk als stikstofhoudend voedsel ammonia, als koolstofhoudend voedsel azijnzuur en alcohol, als minerale voedsels phosphorzuur verbonden met bases der alcalien en aarden te verschaffen. Bij eene temperatuur van 15°, als het zaad goed is, behoeft men twee a drie dagen, ten einde de Mycoderma

299