is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 4, 1862, 1862

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Omzetting van aldehyd in alcohol; door A. Würtz.

Het is den schrijver onlangs gelukt (Ann. der Chemie und Pharm., Bd. 122, S. 358) aethylenoxyd door direkte bijvoeging van waterstof in alcohol te veranderen, door dien hij eene waterige oplossing van acethylenoxyd op natriumamalgaam liet inwerkeu. Melsens heeft deze reactie voor de zoogenaamde omgekeerde substitutie vroeger aangewend, en is in lateren tijd door verschillende scheikundigen aangewend , zoowel voor de substitutie van waterstof, inde p.aats van het chlorium , als tot het aanbrengen van waterstof tot de niet verzadigde organische verbindingen. De schrijver heeft bij die zelfde gelegenheid eene reeds voor vele jaren ingestelde maar vruchteloos gebleven proef vermeld, de met aethylenoxyd isomere aldehyd door inwerking van waterstof, zoo als deze laatste zich uiteen mengsel van zink met verdund zwavelzuur ontwikkelt, in alcohol om te zetten. De schrijver heeft uit vrees, dat bij zijne vroegere onderzoeking met aldehyd eene dwaling mogt begaan zijn, deze herhaald, doch met hetzelfde resultaat. 5 grm. zuivere aldehyd werden met zink en verdund zwavelzuur in eene kolf gedaan, die met ijs omgeven en met eene tweemaal regtregthoekig gebogen ontwikkelingsbuis voorzien was , waarvan de lange arm ineen met kwik gevulden cilinder dompelde, ten einde de drukking inde kolf te versterken. Den anderen dag rook dein de kolf vervatte vloeistof nog sterk naar aldehyd. De vloeistof werd aan de destillatie onderworpen en het overbomende in een’ goed afgekoelden ontvanger verzameld; de destillatie werd afgebroken, nadat de thermometer eenigen tijd bij 100° gestaan had en toen nog een weinig hooger gestegen was. Bij de rectificatie des destillaats gingen circa bij 49% 2% gram. aldehyd over; uit het toen nog overblijvende ging, bij toevoeging van drooge carbonas kalicus, eene geringe hoeveelheid ■ eener, als eene

318