is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 4, 1862, 1862

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toont onder het mikroskoop hoekige en kantige, weinig ronde , zeer kleine ligchaampjes.

Tarwemeel of roggemeel mefc hoekweitemeel vertoont hier en daar zwartachtige punten, afkomstig van het pericarpium der boekweit. Het daaruit afgezonderde zetmeel bevat de polyëdrische zetmeelbollen der boekweit. Wordt dit meel met de 20voudige hoeveelheid koud water (van 12—17° C.) geschud en y2 uur lang gemacereerd, de vloeistof dan gefiltreerd en het filtraat nu met geconcentreerd azijnzuur (op 100 grein ongeveer 2—3 droppels azijnzuur) gemengd, zoo ontstaat onmiddelijk eene troebeling en er vormt zich een draderig stremsel, dat zich weldra aan de oppervlakte der vloeistof verzamelt en de onderstaande vloeistof helder en opaliserend laat. Tarwemeel en aardappelmeel. Het onderzoek met het mikroskoop staat hier vooral op den voorgrond. De aardappelzetmeelbolletjes zijn in het oogloopend verschillend van gedaante. Zij zijn grooter, meer peervormig en vertoonen, om een of twee, gewoonlijk aan het smaller gedeelte gelegen middenpunt loopende schotelvormige lijnen. Wanneer het meel op een vel papier dun en glad is uitgestreken en men het in het volle zonnelicht beschouwt, zoo onderscheiden zich de aardappelbolletjes door eene eigenaardige zijdelingsche schemering. 5 drachmen (of 20 gram) meel worden op de gewone wijze behandeld om de kleefstof uitte trekken en het afioopende water ineen van onder spits toeloopend glas verzameld en in rust gelaten. Ha verloop van eenige uren giet men het water af, verwijdert het graauwachtig witte gedeelte, dat boven het inde punt van het glas verzamelde geplaatst is en welk bovenste gedeelte tarwezemel, eiwit en de kleefstof bevat. Het inde punt verzamelde is het zwaardere aardappelzetmeel. Een deel daarvan doet men, na het onderzoek onder het mikroskoop, in eene gladde porceleinen mortier en wrijft het met den stamper zacht onder toevoeging van water, filtreert en voegt iodiumwater bij het filtraat. Ontstaat eene kleurstof der vloeistof, die ook langzamerhand niet

466