is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 4, 1862, 1862

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door dien de eerste gedeelten ijzeroxydule, die zich hooger oxyderen, in verbinding treden met nog niet veranderd ijzeroxydule en normaal magnetisch oxyde vormen, dat door warmte in sesquioxyde zal veranderd worden, zonder het zijn magnetisme te ontnemen.8 Maar deze verklaring is alleen toe te passen op de ijzerhoudende zelfstandigheden die ijzeroxydnle bevatten en niet op die, waarvan het ijzer zich geheel inden staat van sesquioxyde bevindt. Bij al deze onderzoekingen heeft Malaguti steeds waargenomen, dat de zelfstandigheid, welke, na gegloeid te zijn, magnetisch sesquioxyde oplevert, ijzeroxydule bevat of dit bevat heeft; in alle geval bevat zij in verbindingstoestand , hetzij hetzij azotum. Hij kwam hierdoor op de gedachte, dat het earboninm , zoowel als het azotum het oxydum ferrosum zoodanig moleculair zou kunnen wijzigen, dat deze verbinding, terwijl zij overging inden staat van anhydrisch sesqüioxyde, onder den invloed van warmte, alsdan beroofd zon zijn van eene zekere hoeveelheid magnetisme. "Wanneer men, hetzij door eene zeer verhoogde temperatuur , hetzij door de verandering in zout, deze. moleculaire modificatie komt to vernietigen, dan zal dit magnetisme verdwijnen. Men zou de meening van den schrijver niet beter kunnen uitdrukken dan door te zeggen, dat het .ijzeroxydule van wege .het carbonium, zoowel als van hot azotum , eèUe soort van staal vorming' (etoèératwn) ondergaat, welke door Over verzuring en warmte* merkbaar wordt door eene* ontwikkeling van magnetisme. Wat nu van deze hypothese zij, in alle geval heeft zijden schrijver' in staat gesteld vooruit te kannen Zeggen, dat den gewone* roest, eenmaal door de magneet gezuiverd en bijgevolg niet meer daardoor aan t© trekken,, deze eigenschap weder moet bekomen, tengevolge eener ligte ealcinatie. De roest nu is oxydum ferricum hydratum afkomstig van bet oxydule. Zij bevat bovendien ammoniak, welke, daar zij-niet ■ gemakkelijk door die warmte kan uitgedreven worden, Veeleer in verbindingstoestand, dan als eenvoudig inden staat

478