is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 4, 1862, 1862

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van condensatie kan beschouwd worden. Men vindt alzoo inde roest oxydum ferrosum die inden staat van sesquioxyde is overgegaan en azotum inden staat van verbinding; bij gevolg al de voorwaarden voor de vorming van magnetisch sesquioxydum ferri. Dit nu heeft inderdaad plaats. In alle geval schijnt het bewezen te zijn, dat er drie verschillende sesquioxyda van ijzer zijn. 1. Normaal sesquioxyde, niet aan te trekken door de magneet, 2. Allotropisch sesquioxyde van Péan de Saint-G-illes. 3. Magnetisch sesquioxyde. (Cosmos 1862. 9 Urn, p. 238.) Over de oplosbaarheid yan een ligchaam ineen mengsel zijner oplosmiddelen; door A. Girardin. De oplosbaarheid vaneen ligchaam ineen mengsel zijner oplosmiddelen is altijd veel geringer dan de som der oplosbaarheid in ieder oplosmiddel afzonderlijk. Indien men namelijk twee verzadigde oplossingen van hetzelfde ligchaam bij dezelfde temperatuur neemt, en men ze tezamen vermengt, dan bespeurt men onmiddellijk eene praecipitatie van het opgeloste ligchaam. Als voorbeeld dienen de volgende oplossingen : sulphidum carbonicum verzadigd met zwavel, iodium of phosphorus, waarbij men voegt alcohol, houtgeest, amylalcohol, aether , chloroforme , benzine , chloretum stannicum , allen verzadigd met zwavel, iodium of phosphorus, Praecipitatie der waterige oplossingen door alcohol en der alcoholische oplossingen door water enz. Bij het nemen dezer proeven neemt men waar, dat de hoeveelheid van het opgeloste ligchaam, dat door bijvoeging vaneen nieuw verzadigd oplosmiddel gepraeeipiteerd wordt, afwisselt naar de temperatuur, de hoeveelheid van het bij-

479