is toegevoegd aan uw favorieten.

Berichten van de Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering der Pharmacie, 1862, 1862

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het onderzoek vollediger te maken. Door de welwillendheid van den heer C. M. v. Dij k, die zich vroeger zeer met het

onderzoek dier zaden had bezig gehouden (zie N". 10 der Berigten) en zich toenmaals en ook later al dein den handel voorkomende had aangeschaft, was ik in staat gesteld om inde ruimte daarvan kennis te nemen. ZBd. stond mij deze verzameling bereidwillig ter onderzoek af, waarvan ik zooveel mogelijk gebruik gemaakt heb. Zij zijnde volgende: 1. Grijze gierst. P. M. sem. griseis, de gewone soort ovaal, aan de punt en basis eenigzins spits, beide zijden bol, de eene eenigzins vlak naar de basis gaande, groengrijs met vijf of zeven gele nerven en duidelijken scherpen gelen rand. 2. Zwarte gierst. P. M. sem. nigris, slechts weinig voorhanden , glinsterend zwart met eenen ligten scherpen rand, ovaal, iets spitser en smaller dan de grijze. S. Bleekgele gierst. P. M. sem. flavis seu stramineis, geel, sommige licht bruinachtig, glad zonder nerven, een ligte scherpe rand die niet bij allen zigtbaar is, ovaal aan de eene zijde, meer vlak naar de basis. 4. Witte gierst, P. M. sem. albis en 5. Parijsch vogeltjeszaad. Beiden N°. éen 5 komen geheel overeen, de zaden zijn bolrond, grooter dan de gele, aan de eene zijde eenigzins vlak of meer aangedrukt, ongenerfd, glad, glinsterend wit in het geelaohtige overgaande, van eenen duidelijken rand voorzien. 6. Boode of Moedroode gierst. P. M. sem. sanguineis, oranjerood of helder bruinrood, kleiner dan de witte en in grootte en vorm met de gele overeenkomende, de rand is scherp en eenigzins lichter van kleur, 7. Qraauwe gierst uit Duitsche verzameld, was geheel verschillend van desem. milii met grijze zaden. Deze was niet zoo grijsgroen, maar meer geelachtig grijs, de scherpgeteekende gele nerven, waren niet zoo regelmatig waar te nemen, en slechts hier en daar werd er een bespeurd. Zij hadden ook niet die scherpe vlakke rand en waren smaller.

149