is toegevoegd aan je favorieten.

Berichten van de Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering der Pharmacie, 1862, 1862

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BERIGTEN

VAN DE NEDËKLANDSGHG maatschappij ter bevordering DER PHARMACIE.

lugiidtus «862. Nieuwe Volgreeks. No. u

HKnEOEKUIVO VAM HET lIOOKBBKSTIIB. Verslag der zeventiende Algemeene Vergadering der Nederlandsche Maatschappij ter bevordering der Pharmacie, gehouden den IBden Junij 1862 , in het lokaal »de Eensgezindheidte Amsterdam. Aanwezig zijnde HH, Hoofdbestuurderen L. Alma, J. C. F. Kerkhoff, A. J. Rijk, G-. H. Hoorn, A. H. Walter, A. S. v.d. Moer, C. M. van Dijk en F. J. Moet, en als Afgevaardigden uit de Departementen, de HH. J. F. A. F. Vroom voor Deventer; D. C. Wefers Bettink en C. A. Overwijnvoor Utrecht; W. Huijgens 14

Volgens Art. 78 der Wet, ontvangen de leden deze Bengten kosteloos.