is toegevoegd aan uw favorieten.

Berichten van de Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering der Pharmacie, 1862, 1862

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sieraad der Maatschappij ter bevordering der Pharmacie. 9. Vaststellen van de plaats en dag der volgende Algemeens Vergadering. Door het Dept. ’s Gravenhage wordt voorgesteld de volgende Alg. Verg. weder te Amsterdam te houden. Eender afgevaardigden van het Dept. Botterdam, zegt, dat hij in last heeft Botterdam te noemen. Bij de rondvraag wordt met 27 tegen 4 stemmen bepaald, dat de Vergadering weder te Amsterdam gehouden en de verdere regeling aan het Hoofdbestuur zal worden opgedragen. De Commissie belast met het nazien der rekening, berigt die in orde te hebben bevonden. Door den Penningmeester wordt de Begrooting voor ’t volgende jaar voorgedragen en wel: Inkomsten. Saldo Eekening 1861/62 ƒ 91,576 Bente van ƒ 400 Certif. 4°/0 Werk. Schuld – 15,84 Bijdrage der Departementen van 214 leden a ƒ 2,50 – 535,00 1 lid bij de Alg. Secret – 5,00 ƒ 647,415 Uitgaven, Drukloonen ƒ 200,00 Porto’s en kleine onkosten – 25,00 Vergaderings-kosten – 100,00 Beis- en verblijfkosten van H.H. Bestuurderen – 150,00 ld. Afgevaardigden – 95,50 Scriba – 50,00 Onvoorziene uitgaven – 26,915 ƒ 647,416 Deze Begrooting wordt door de Vergadering goedgekeurd en de Penningmeester voor zijn naauwkeurig beheer door den Voorzitter bedankt. Bij de rondvraag zegt het voorzittend Dept. Deventer den Voorzitter dank voor de leiding der Vergadering en de overige leden van het Hoofdbestuur benevens de afgevaardigden voor hunne medewerking.

197