is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 12, 1875-1876, no 2, 09-05-1875

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1. Eene alliage van koper, zink, tin en lood. 3. Spaansch groen en tinoxyde. 3. Koolzure baryt en zwavel. 4. IJzeroxyde en zinkoxyde. 5. Chloorbaryum en sulphas magnesicus. 6. Sulphas zincious en oxalzunr. 7. Chroomzuur-lood en cinnaber. 8. Keukenzout en loodglid. Voor den een. Quantitatieve bepaling van: 1. morphine in opium, 3. suiker in vlierbessen, 3. kinine in bruine kina, 4. de kleurstoffen in garancine. 8 Gtualitatieve onderzoekingen met 4 a 5 bases en 3a 3 zuren. 4 Toxicologische onderzoekingen. 4 Vervalschingen van handelsartikelen. Praeparaten : 1. Ung. cantharidum. 7. Lactas ferrosus. 3. Empl. aromaticum. 8. Sulphuret. calcicum, 3. Ghloretum calcicum, 9. Sulphas ferrosus. 4. Sulph. aur. antimon. 10. Butyrum antimonii. 5. Permangan. kallens. 11. Strychnine. 6. Acid. benzoicum. 13. Tinct. gentianae. Voor den ander. Quantitatieve bepalingen van: 1. morphine in opium, 3. haematoxyline in campêohe-extract, 3. looizuur in galnoten, 4. kinine in roode kina. 8 Qualitatieve onderzoekingen met 4a5 bases en 3 a 3 zuren. 4 Toxicologische onderzoekingen. 4 Vervalschingen van handelsartikelen. Praeparaten: 1. Veratrinum. 7. Tinctura benzoës. 3. Nitras argenticus. 8. Chloret. ferric. sublim. 3. Emplastrum plumbi. 9. Valerianas zincicus. 4. Glycerinum. 10. Sulphis natricus. 5. Magnesia usta. 11. Acidum nitricum. 6. Ghloretum baryticum, 13. Troohisci catechu. Met de opname hiervan zult U zeer verplichten Uw dienstw. dienaar H. D. Duursma, mil. pharm. stud.

lOOD-ALBÜMINE. Het iodium wordt wegens zijne prikkelende werking op de organen slechts zelden inden vrijen staat inwendig aangewend. Inden regel bindt men het aan eene organische stof om zijne bijtende werking te verminderen bijv. met syrupus aurantiorum, met amylum enz. Onlangs heeft Collas aangeraden het met albumine te verbinden. Het iodium wordt in deze verbinding volkomen omhuld en zijne aanwezigheid kan slechts na vernietiging der organische stof aangewezen worden. Bovendien bevindt zich het iodium daarin in constante en bekende verhoudingen. Het iood-albumine wordt bereid, door eene eiwit-oplossing sterk te schudden met tot fijn poeder gebracht of opgelost iodium. Het inden beginne donkerbruine mengsel wordt na eenige uren kleurloos en geeft alsdan met zetmeel niet meer de blauwviolette reactie. Het produkt wordt bij eene zachte warmte inden droogoven gedroogd en voor geneeskundig gebruik inden pillenvorm gebracht. Men berekent dit zoo, dat elke pil 5 milligram iodium bevat. Indien het iodium op deze wijze wordt aangewend, zal het geen schadelijke werking uitoefenen en kan weken lang genomen worden, zonder dat de spijsverteringsorganen worden aangedaan,’' Men geeft dagelijks 5—6 pillen. De PJtarm. Zeitung van 34 April bevat uit Weenen een bericht, dat in eene apotheek aldaar een persoon met verwaarloosd voorkomen een half lood cyaankaliutn verlangde. Men voldeed natuurlijk niet aan het verlangen van het onbekende individu, maar eischte van hem de verklaring tot welk doel hij het vergif wilde gebruiken. De man antwoorde daarop, dat hij voornemens was den kortsten weg naar Berlijn in te slaan, om aldaar Bismarck te vergiftigen. De apotheker stelde hem dadelijk in handen der politie. Persoonlijke aangelegenheden. Door den Gouverneur-Generaal van Ned.-tndië zijn overgeplaatst: bij het hospitaal te Makassar de apoth. 3de klasse J. van Selms; bij den geneeskundigen dienst te Atjeh, de apoth. Iste klasse W. J. E. Hekmeijer. Gehuwd 5 Mei A. J, A. de Bossou, apotheker te Dordrecht, en Margaretha Reinhold. Openlijke correspondentie. V. L. te A. Het toegezegde stuk van het studentenkorps Berzelius is nog niet ingekomen. li. te R. Plaatsing in het volgend nommer.

\ d verten tiën. VA* ƒ3OO TOT ƒ5OO SALARIB. Een bejaard Apotheker, tevens Drogist, vraagt met 1° Aug. of eerder een BEDIENDE, liefst van de Oude Wet. Hij wil ook, op zeer voordeelige, nader overeen te komen voorwaarden, een DEELGENOOT. Adres franco, onder Letter 8., bij den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. ÏÏ.H. APOTHEKERS. Een bevoegd Eeceptaris wenscht tegen Augustus (EXTERN) geplaatst te worden. Adres franco brieven, Letter T., bij den Kantoor-Boekhandelaar H. T. HENDEIKSEN, j Hoogstraat 387, Botterdam. In eene Apotheek te Utrecht wordt met 1 Augustus verlangd een bekwaam BEDIENDE, INTERN, van de P. G., aan wien geene gelegenheid kan gegeven worden de studiën voort te zetten. Adres franco, Letters A. 8., aan den Boekh, P. VAN LOON, te Utrecht. Tot de leverantie van Berger Medicinale Levertraan BEVEELT ZICH AAN P. VAN HEIJNSBERGEN, ZAANDAM.

Ij QUINA LAIIOCHE EN duina Laroclie Femiglneux ;T f0,85. VOOR APOTHEKERS BIJ •/ EO VEV EEMSSEWt, Apotheker, Oude Waal, N°. 4, Amsterdam. Verkoopprijs f 1,30. J. h. omn usEx. AMSTERDAM. I Haarlemmer Houttuinen bij de Korte Prinsengracht U 11 158. fabrikant en rijksleyekancier VAN PHARMACEUTISCHE PRAEPARATEN EN CHIRURGISCHE EN PHYSISCHE INSTRUMENTEN. Alle soorten van guttapercha- en indiarubber-artikelen, als guttapercha-pijpen en blad guttapercha, wind-, rug- en halskussens, gehoorbuizen, zieken- en hospitaalbedden. Fabrikant van elementen als Meidinger, Daniël, le Clanghé, Groves, Trogger, Minotto, Bunsen, Gaiffé, enz. enz.

MINERAAL WATER uit alle bekende bronnen, WED*. G. A. BOOSEBOOM Ainstel \ 140. AMSTERDAM. FABRIEK van fijne Essai-, Analytische, Chemische, Pharmaceutische Balansen en Gewigten VAN BECKER’S SONS. ADRES: WESTZEEDIJK. ROTTERDAM. NEW-YORK. Nieuwe voltooide RECEPTEER BALANS voor I kilo gevoelig voor 30 milligrammen met zijn volle belasting. Prijs ƒ 35,00. Dito voor 500 gram gevoelig voor 15 milligrammen met zijn volle belasting, ƒ 33,50. Dito voor 350 gram gevoelig voor 10 milligrammen met zijn volle belasting, ƒ 30,00. Dito voor 100 gram gevoelig voor 5 milligram met zijn volle belasting, ƒ 18,00. Decimaal gewigt, milligrammen geijkt en verzegeld met het ijk-kantoormerk zoowel in doosje als in enveloppe. Prijscourant voor fijnere Balansen etc. op franco aanvraag.