is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 5, 1863, 1863

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

komt deze carbonas zeer zuiver, door in eene niet zeer geconcentreerde oplossing van sulphas thallicus zoo lang aqua barytae te gieten, als er nog een praeeipitaat ontstaat, waarna men door de vloeistof een stroom van koolzuur drijft. Wanneer door koking de overvloed van koolzuur verwijderd is, dan bevat bet vocht alleen carbonas thallicus, welke door zachte uitdamping daaruit inden vorm van zeer schoone verlengde platen wordt afgezonderd.

De organische zouten van het thallium naderen door hunne eigenschappen zeer aan de potaschzouten. Zij zijn kleurloos, behalve het ferro-cyanetum , pèr-cyano-ferretum en de picras thallicus. Zij zijn voor het meerendeel zeer oplosbaar in water en kristalliseren gemakkehjfc. De kristallen zijn meestal watervrij en weinig oplosbaar in alcohol en aether. Eenige zouten, zoo als de oxalas en tartras, geven door calcinatie een restant van oxyde en metallisch thallium. De onderzoekingen van Kuhlmann hebben hem bewezen dat het aequivalent van thallium door Lamy gevonden juist is, namelijk 204 Oxalas thallicus. De oxalas neuter is vrij oplosbaar in water, onoplosbaar in alcohol en aether; door zachte verdamping ontstaan zeer regelmatige kristallen, inden vorm van kleine plaatjes met vierkante zijden. Verwarmt men eene oplossing van onzijdige oxalas met aeidum oxalicum, dan verkrijgt men een zout, dat een weinig minder oplosbaar is, kirstalliseert in mioaachtige platen er gemakkelijk door warmte effloresceert; dit is de oxalas acidus. Tartras thallicus. De onzijdige tartras is deliquescerend en kristalliseert moeijelijk. Dit zout is weinig oplosbaar in water en alcohol. Deze kristallen zijn watervrij; op 170° verwarmd verkolen zij; op eene hoogere temperatuur ontstaat geel oxyde en een weinig herleid metaal. Door de werking der lucht alleen schijnt dit zout te veranderen en wordt langzamerhand zwart gekleurd. Een overvloed van wijnsteenzuur praecipiteert uit eene oplossing neutrale tartras, bitartras thallicus in kristalvorm;

2