is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 5, 1863, 1863

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Minder voordeelig vertoonde zich de door Lossen beproefde uittrekking door middel van amylalcohol. Maar deze onderzoeking gaf aanleiding tot de ontdekking eener tweede organische basis, die inde coca waarschijnlijk reeds gevormd aanwezig is. Deze basis is eene vloeistof en door Wöh 1e r Hygrin genoemd van vyqóg, vloeibaar. Zij laat zich met water over destilleren, haar reuk herinnert aan die van trimethylamin; zij reageert sterk alcalisch, smaakt echter niet bitter en vormt met daarboven gehouden vlugge zuren, witte nevels. Het zoutzuur-zout is goed kristal liseerbaar, maar zeer deliquescerend. Met platinchlorid geeft het een vlokkig, niet kristallijn wordend praecipitaat, dat bij verhitting der vloeistof ontleed wordt. Zij vormt met chloretum hydrargyricum eene melkachtige troebeling. De hygrin werkt niet vergiftig.

Worden cocabladen met kalk of sodaloog gedestilleerd, zoo gaat eene alcalisch reagerende naar ammoniak en tegelijk naar trimethylamin ruikende vloeistof over. Na verzadiging met zoutzuur en verdamping bleef een zout terug, dat voor het grootste deel uit sal ammoniak bestond, doch die nog sporen van eene andere basis bevatte, waarvan het onzeker bleef of zij hygrin was. (Nachrichttn vonder K. Gesellschaft der Wissenschaften zu Oötlingen 1802, No. 3en Buchner’s neues Repertorium 1862, No. 8 & 9. S. 404.) Over den bast en het extract van Quillaja (Chilesische zeepboom-bast); door Dr. Theo d o r Martius. De saponin heeft met zijne merkwaardige eigenschappen inden laatsten tijd de opmerkzaamheid van geneesheeren en apothekers tot zich getrokken. Het is alzoo zeer natuurlijk, dat de planten, welke ons nog zoo weinig gekende giucosid leveren, het onderwerp van verdere scheikundige en

8