is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 5, 1863, 1863

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

water opgelost en gefiltreerd, stelde eene heldere bierbruine vloeistof daar, welk bij schudden sterk schuimde en na verloop van eenige dagen reeds aan de oppervlakte met eene lichte groene schimmelhuid gedeeltelijk overdekt was.

Dit extrakt werd door Martius aangewend ter bereiding der saponin en met alcohol van 33° Beek heet behandeld en daarna gefiltreerd. Na verloop van 16 uren rust, had zich een fijnvlokkig bezinksel afgezonderd, dat op een filtrum verzameld en gedroogd zeer ineen kromp en slechts eene betrekkelijk zeer geringe hoeveelheid onzuiver saponin opleverde. Het op het filtrum terug blijvende overschot werd nogmaals met alcohol uitgetrokken en zonderde, heet gefiltreerd, eene betrekkelijk onbeduidende hoeveelheid onzuivere saponin af. Het tweemaal uitgekookte overschot met heeten absoluten alcohol behandeld en heet gefiltreerd, leverde eene bleek rijnwijngele heldere vloeistof op, waaruit bij bekoeling eene wel geringe, maar volmaakt witte massa van zuiver saponin afzonderde. Het schijnt alzoo, dat de saponin in verbinding met inden Quillaja-bast voorhanden extractive ligchamen, door het uitkoken van den bast en verdamping over vrij vuur in een’ gedeeltelijk in alcohol onoplosbaren toestand is veranderd. Het zal alzoo doelmatiger zijn den fijn gesneden bast eenige malen kokend met alcohol uitte trekken en de daarbij verkregen onzuivere saponin door herhaald oplossen in alcohol te zuiveren. Er komen nog een groot aantal planten in verschillende planten-familiën voor, welker basten, bloemen, of vruchten zich onderscheiden dooreen meerder of minder groot gehalte aan saponin, waarvan de voornaamste de volgende zijn. 1. Agave Saponaria Bindley, fam. Bromeliaceae. In Mexico wordt de wortelstok even als zeep voor het reinigen der wasch gebruikt. 2. Agave americana Linn. In Portugal worden de bladen dezer Agave tot het reinigen der wasch gebruikt. 3. Agave vivipara. Ook de bladen van deze Agave gebruikt men voor het zelfde doel.

12