is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 5, 1863, 1863

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Oxanthracen 038 Hg 02. Wauneer authracen gedurende eenige dagen met salpeterzuur van 1,2 gekookt wordt, zoo ontwikkelen er roode dampen en er wordt eene harsige massa bekomen, welke bij afkoeling hard en bros wordt. Salpeterzuur van 1,4 bewerkt hetzelfde , maar het produkt is ligtelijk met anderen verontreinigd. De stof wordt met water afgewasschen en uit alcohol en benzol omgekristalliseerd. De uit alcohol bekomen kristallen zijn lang en bezitten zilverglans , die uit benzol verkregen zijn korter en meer ineen gedrongen. Zij zijn helder ledcrgeel , smaak- en reukloos , onoplosbaar in water, slechts weinig oplosbaar in alcohol, iets beter in benzol. Zij lossen volkomen op in kokend salpeterzuur van 1,4 en zonderen zich bij afkoeling weder onveranderd af. Geconcentreerd zwavelzuur lost ze inde koude

met oranjekleur op, welke kleur bij verhitting donkerrood wordt; bij verdunning met water zondert zich de zelfstandigheid onveranderd af. De oxanthracen sublimeert bij verhitting onveranderd in fijne naalden van aanzienlijke lengte en kan zonder ontleding over ongeblusehte kalk gedestilleerd worden; men behoeft de anthracen slechts in eene retort inet salpeterzuur te koken, om al het zuur te verjagen, waarna oxanthracen sublimeert en alle andere verbindingen te gelijkertijd ontleed worden. De oxanthracen ontstaat uit anthracen door ontneming van 2H en toevoeging van 40,; zij behoort tot eene klasse: van verbindingen, van welke slechts zeer weinig voorbeelden zijn en waarvoor geen bevredigend systheem der nomenclatuur bestaat. Binitroxanthracen C2B H6 (NO4)224. Wordt anthracen lang met salpeterzuur onder toevoeging van tijd tot tijd van rookend salpeterzuur gekookt, zoo ontwijken roode dampen en er ontstaat langzamerhand eene harsige zelfstandigheid; zij wordt met water afgewasschen en gedroogd. Zij schijnt een mengsel te zijn vaneen weinig der laatste zelfstandigheid en eene nieuwe verbinding, die bij verhitting van het mengsel met weinig alcohol en afkoeling als een rood poeder met slechts weinig neiging tot kristalliseren verkregen wordt.

26