is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 5, 1863, 1863

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Anthracenzuur. Wordt het salpeterzuur en het waschwater der laatste verbinding zorgvuldig verdampt, dan kristalliseert een geel zuur, dat zeer oplosbaar in water is, met ammoniak en potaseh kristalliserende zouten geeft en lood- en karytzouten levert.

Bromium werktin de koude slechts langzaam op anthracen. Wanneer beide de ligchamen vermengd worden zoo bakken zl) tot eene harsachtige massa zamen, welke inwendig niet volkomen met bromium verzadigd is. Men moet de anthracen onder eene glazen klok in eene dunne laag uitspreiden en ©ene schaal met bromium daar naast plaatsen, na verloop Van I—2 dagen, wanneer de anthracen zamengekleefd is, de massa tot poeder brengen en ze weder aan de werking van bromium blootstellen, totdat er geen bromium meer opgenomen wordt. Dit produkt is bruin , lost op in benzol ©fi de oplossing zondert bij bekoeling kristallen van anthrucen-hexabromid af, die door oplossing in benzol of aether gezuiverd worden. Men bekomt alzoo het ligchaam in kleine Wde, witte, korrelige, wratvormige kristallen, die weinig in alcohol, aether en benzol oplossen, slechts weinig door salpeterzuur worden aangetast, bij verhitting in sterk zwavelzuur smelten en bromium en brom waterstof afgeven. Bij de digestie met alcoholische potassaoplossing worden zij dadel ijk geel en gaan over in eene andere verbinding. Bij worden zij bruin, smelten bij 183° en geven bromium De analyse voerde tot de formule C2B HlO Br6. ■Anthracen-teirabromid. Bij de behandeling der hexabromid alcoholische potassaoplossing zwelt zij aanmerkelijk op 611 neemt eene schoone zwavelgele kleur aan; de oplossing brometum kalicum. De reactie heeft reeds plaats in de koude, doch geschiedt doelmatiger door warmte. Het Bele poeder wordt op een filtrum verzameld, gewasschen, gedroogd en uit kokende benzol gekristalliseerd. Het zijn Sele naalden vaneen schoonen zijdeglans. Zij zijn weinig °Plosbaar in kouden alcohol, aether, benzol, meer inde warinte. Kokende benzol is het beste oplosmiddel, doch Zlj neemt naauwelijks Yloo op. Zij smelt bij 238° en geeft

27