is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 5, 1863, 1863

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

manna heeft even als de Australische manna tot nog toe geen nuttig gebruik gevonden.

4. Alhagi-manna werd uit Indië voor de tentoonstelling toegezonden. Het is eene suikeraohtige zelfstandigheid in kleine , losse , drooge korrels van eene bleekbruine kleur , gemengd met bladen en peulen van Alhagi (? Maurorum Tourn), Zij onderscheidt zich hierdoor op het uitwendige van de Sirische Alhagi-manna, welke door dr. Gailladot van Saida aan Léon Soubeiran gezonden is, die de laatste beschrijft als zamengeperste brooden o£ koeken. Kinabasten. Peru, Bolivia , Ecuador noch Nieuw-Grenada hebben verzamelingen van kinabasten, die hunne bosschen voortbrengen, ingezonden. Overigens is hier eene schoone algemeene verzameling uitgestald van den heer H o w ar d & So n te Londen en geïllustreerd zoo wel door afbeeldingen der planten , als ook door gezonde levende exemplaren van Cinchona succirubra Pa v., C. micrantha 11. en P., C. Uritwsinga Pav., C. nitida E. en P. en C, peruvia Howard. Onder de produkten der Nederlandsche koloniën zijn monsters van echte, op Java gegroeide Calisayabast, en evenzoo van den bast van C. Tahudiana Howard, eene soort van zeer geringe geneeskrachtige waarde. Balsamum Copaivae. Het van Trinidad gezonden monster is belangrijk, dewijl het een produkt is van eene enkele species ; de Copaifera offieinalis Ja c q., een boom , overvloedig op de zuidkust van het eiland. Copaiva-balsem is, zoo als ik geloof, geen artikel van uitvoer van Trinidad. Zaden van Scapkmm, Boa-tam-payang. —lk heb ineen nommer van het Pharmaceutical Journal de afbeelding eener droogerij beschreven onder den Chinesehen naarn Ta-hai-tsze, welke voor eenige jaren te Parijs een voorbijgaanden roep als specificum tegen diarrhae en dysenterie genoten heeft. Ik besloot, wegens hare overeenkomst met de vruchten van zekere species van Krioglossum en Nephelium, dat zij tot een dezer soorten zou moeten behooren , doch minstens tot de °rde der Sapindaceae. In Mei verzocht mij echter Decaisne te onderzoeken, of het niet veeleer het zaad van

61