is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 5, 1863, 1863

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Deze reactie levert een zeer eenvoudig middel aan de hand voor een naauwkeurig en snel onderzoek; het is vol' doende in eene glazen buis, welke aan het eene einde ge' sloten is eenige grammen chloroform te brengen en in & buis een stukje te voren afgeveegd iodium te werpen , teö einde de naptha-olie die het bedekt tc verwijderen. Er b®‘ hoeven slechts eenige sporen van vreemde stoffen in da chloroform te zijn, om zonder dat men behoeft te verwar men , bijna onmiddellijk gasbellen te zien ontstaan, en da reactie wordt des te levendiger hoe minder zuiver de chlo' roform is.

Deze proef levert noch bezwaar, noch gevaar voor out' vlamming of ontploffing. {Buil. génér. de thérap. en Journal depharmacologie 1863 Janvier.) Over geneeskrachtige tincturen zonder alcohol- Murray heeft aan de Chirurgische vereeniging van ler' land eene methode van uittrekking der geneeskrachtige eV genschappen van verschillende plantaardige zelfstandighede11 voorgelezen, waarin hij zich in plaats van alcohol tot veh1' culum bedient van eene oplossing van magnesia en karofef in gedestilleerd water waarin koolzuur is opgelost. Men herinnert zich dat Thomas Skecte in 1786, öjl’ poeder van gele kina met magnesia mengde en met watef uitgetrokken eene oplossing verkreeg, welke na Altrad eene zeer bruine kleur bezit en zeer bitter en adstring0' rend van smaak is. Bergman en Brand vonden, dat de magnesia een lossend vermogen op de meeste harsachtige ligchamen uit°6- fent. Daar nu de kamfer een antiseptisch middel is el> door de bicarbonas magnesicus oplosbaar gemaakt wor^1 zoo stelt eene oplossing dezer beide ligchamen, met beb van het koolzuur eene blijvende oplossing daar, waar'r9l)

84