is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 5, 1863, 1863

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Goede reactie op antimonium; door R. Fresenius.

Wanneer men eene met zoutzuur aangezuurde oplossing vaneen antimoniumzout inde holte vaneen blank platinadeksel of vaneen ander klein platina-vat brengt en er een stukje zink in plaatst, zoo praecipiteert bij eenigzias geconcentreerde oplossingen dadelijk, bij zeer verdunde eerst na verloop van eenigen tijd het antimonium op de platinavlakte aeder en overdekt ze met een bij zeer dunne lagen bruin, bij dikkere bruinzwart tot zwart praecipitaat. Dit verschijnsel is zoo kenmerkend en wordt bij zoo geringe hoeveelheden antimonium opgemerkt, dat het zeer geschikt ls dit metaal, zelfs wanneer het slechts in geringe sporen aanwezig is, aan te toonen. Ten bewijze van het gezegde üioge de volgende proef dienen, waartoe, voor elke proef 2C C verbruikt zijn, iedere keer werden 2—4 droppels zoutzuur toegevoegd en een stukje zink ter grootte eener erwt. A. Verhouding emer zuivere oplossing van mtimoniwm-chloruur. 1. Eene oplossing welke 1 deel antimonium in 1000 deeien vloeistof, alzoo 0,002 gram antimonium in 2 O C bevat, geeft na zeer korten tijd een eerst bruin, spoedig bijna zwart bekleedsel. Dit hecht zich zoo vast aan het platina aan, dat bet niet dooreen straal water wordt weggespoeld. Koud cn zelfs kokend zoutzuur lost het na korte inwerking niet, boud salpeterzuur lost het langzaam op, kokend insgelijks. 2. Eene oplossing welke 1 deel antimonium in 10000 dee-Icn, alzoo 0,0002 grm. in 2 C 0 bevat, geeft na verloop van ouitrent 2 minuten een bruinachtig zeer spoedig vermeerderd, na verloop van 10 minuten een zeer duidelijk en sterk donkerbruin bekleedsel. 3. Bij de verhouding van 1: 20000 begint de reactie eerst öa verloop van % uur duidelijk zigtbaar te worden. De hoeveelheid antimonium bedraagt bij deze verdunning, als ICC oplossing verbruikt, welke hoeveelheid volkomen v°ldoende is, 0,00005 grm. Eene zoo verdunde oplossing

115