is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 5, 1863, 1863

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gemiddeld voor 100 vierkante voeten 12 pond stroo en 4 pond 14 oneen korrel bedroeg. Bij behandeling der korrels met salpeter-zoutzuur gaf het destillaat met zwavelwaterstof een gering praecipitaat, dat inden toestel van Marsh arsenikhoudend bleek te zijn-Waarschijnlijk had intusschen het arsenik slechts uitwendig aan de hulsels der korrels aangehangen, want naauwkeurig afgewasschen korrels gaven bij gelijke behandeling slechts een onzeker spoor van arsenik

Een met turneps (Brassiea Eapa) begroeid veld van gelijk® grootte, dat vier onderscheidene malen met dezelfde oplo3' sing, in het geheel alzoo met 4 oneen arsenik in 40 gallon3 water begoten was , scheen daardoor op geenerlei wijze gel®' dente hebben. De opbrengst bedroeg 51 pond wortels e» 20 pond kruid, terwijl het gemiddeld cijfer bedroeg 58 pond wortels en 22 pond kruid. Er werd daarin geen spoor van arsenik gevonden. 100 vierkante voeten gerstveld werden zes malen met een6 oplossing van 4 oneen nitras baryticus in 4 gallons wat®r begoten , zonder merkbare werking. De opbrengst van zaad daalde echter van 4% tot 3% pond. Bij een viermaal gelijke oplossing behandeld turnepsveld steeg de opbrengst aan wortels van 58 op 62 pond. Gelijke stukken gerst- en turnepsveld werden ieder vij*' malen met eene oplossing van 10 oneen nitras stronticus b6' goten. Er was geen merkbaar verschil waar te nemen; d® opbrengst was intusschen mogelijk toevallig iets hoog®r' 100 vierkante voeten leverden. Met strontiaan. Zonder strontiaa11' Gerst I zaad 5 pond 4Vg Pond' l stroo 16 „ 11 „ Turneps { wortels 53 ” 40 ” l kruid 13 „ 20 „ Baryt werd slechts in het turnepskruid, strontiaan in g®r stestroo in zeer geringe hoeveelheid gevonden. Waarschijn)!) hing er dit slechts uitwendig aan. Het onderzoek werd ®P die wijze ingesteld , dat het zoutzure uittreksel der asch &

132