is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 5, 1863, 1863

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

calcicus. Dit zout dat als zure meconas in het opium aanwezig is, lost op in alcohol van 70° C. en praecipiteert in Neutralen toestand met de morphine , na de toevoeging van atömonia. Met moet alzoo , na de behandeling met aether, het overblijvend produkt met kokenden alcohol van 90° C. behandelen en alleen als morphine beschouwen, wat inden alcohol wordt opgelost. Als het produkt zeer weinig gekleurd öiogt zijn , kan het als voldoende zuiver worden beschouwd, •haar het gebeurd menigmalen dat de alcoholische oplossing Cog al gekleurd is; men moet alsdan de morphine laten kristalliseren en alleen de morphine in rekening brengen, welke voldoenden staat van zuiverheid bezit.

Wat de titer van het opium betreft, zoo heeft Gmbourt 'ö talrijke analysen die hij ondernomen heeft, een hooger 'iiorphine-gehalte gevonden dan zijne voorgangers. Dit resultaat kan afhankelijk zijn van verschillende oorzaken, 1. van de keus des opiums, 2. van zijn meerder of minder volumen staat van droogte; 3. van de onvolkomen afwassching *tet aether enz, Gui b o urt beschouwt de titer van 10 pCt. als de meest juiste en gedoogende eene tolerantie van 1 pCt. t°oger of lager. Eindelijk heeft Guibourt opgemerkt, dat Opium door ouderdom veroudert in gehalte, Dij onderzocht een opium, dat vijf en twintig jaren oud was en verkreeg er minder Morphine uit als van de zelfde soort van opium inden ver-Hen staat. Het bekomen produkt was sterk gekleurd , alsmede de alcoholische morphine-oplossing. Het is waarschijnlijk, volgens Guibourt, dat de extractiefstof andere begingen en mogelijk de morphine ineen bruin ligchaam (apothema ?) veranderd worden, welk beginsel weinig oplosbaar 1,1 water is en door warmte, even als de morphine, in alcohol opgelost en met haar bij bekoeling gepraecipiteerd w°rdt, waarvan het niet bevrijd kan worden, dan door het met een zuur te verbinden en het zout door dierlijke kM te ontkleuren. Guibourt is overtuigd, dat de morphine in het opium door lengte van tijd gewijzigd wordt, even als zij inde

137