is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 5, 1863, 1863

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

®n het voorgaande geval een plaatje rotskristal bezigen, welks oppervlakte met poedervormige silica is bedekt. {L’lnstituut 1863, no. 1519. p. 41.) Eene nieuwe reactie der veratine.

Prof Trapp te St. Petersburg heeft waargenomen, dat, als men veratrin in geconcentreerd zoutzuur oplost, men 111 de koude eene volkomen kleurloze oplossing bekomt, "'elke echter na langdurig koken, langzamerhand eene roodachtige en eindelijk eene intensief roode kleur aanneemt, "elke overeenkomt met die van hypermanganas kalicus. Zulk eene roodgeworden oplossing kan weken lang staan 2°nder in het minst van kleur te veranderen. Daar de geriligste sporen van veratrine voldoende zijn, om deze belangrl)ke reactie te bewerken ,en zij even goed met scheikundig zuiver t als met gewoon veratrin uit den handel gelukt, z°o is deze reactie zeer aanbevelenswaardig. (Phar». Zeitschr. ƒ. Russland en Buchner, newes Repertorium. Bd. XI no. 11 en 12 S. 557.) Bereiding van rockend salpeterzuur. Volg ens Brunner bereidt men dit zuur op de volgende "ike. 100 deelen salpeter worden met 3,5 stijfsel gewreven, etl in eene retort gedaan, welke door het mengsel van zout 611 zuur slechts tot ]/3 gevuld mag zijn, en daarin met 100 eelen Engelsch zwavelzuur van 1,85 sp. gew. overgoten. De bal8 der retort wordt gestoken in eene 3 tot 4t voet lange glazen j*ll*B, doch niet geluteerd; deze buis wordt op dezelfde wijs 111 een gewonen getubuleerden ontvanger gestoken, welke §°ed moet afgekoeld worden. De destillatie begint reeds zon-6r verwarming en wordt ten einde gebragt door eene zeef Zachte verwarming. 100 deelen salpeter geven op die wijze deelen volkomen zuiver, sterk rood gekleurd. {Dingt. Journ. Bd. 159. S. 355.)

157