is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 5, 1863, 1863

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

UITTREKSELS UIT BINNEN- EN BÜITBNLANDSCHE TIJDSCHRIFTEN.

Chemie, pharmacle, pharmacogno*!©. over het platina; door H. Sainte Claire-D eville en H, Debray. De schrijvers leveren inde Annales de Chim. et de Phys. 3 r■ Tom. IVI pag. 385—496 eene uitvoerige verhandeling °Ver het platina en zijne begeleiders (iridium, rhodium, pal; ruthenium, osmium), waarvan wij alleen om de uit'oet'igheid van het onderwerp zullen overnemen, wat de drijvers over het platina vermelden. Df; familie der platina-metalen, waartoe Pt, Jr, Os, Eu, Pd behooren, is als eene goed gekarakteriseerde familie beschouwen en is voor de scheikundige Massificatie in eWen zin, wat de Marsupialia of de buiteldieren voor de Vlogen zijn. De buiteldieren bezitten in hunne afdeeling, ,;iltHivora, insectivora en glires, maar hebben daarbij eigen- genoeg, om ze in eene bijzondere familie te ver-6eil'gen. De platina-metalen komen in vele opzigten met de Ver'ge metalen overeen; zoo nadert het palladium tot het 4Der, piatina tot het goud en het osmium tot het ar-S®nicuin of tellurium; slechts de gemakkelijkheid waarmede ® gereduceerd worden; de groote neiging om met chloriurh 1611 de overige halogenia) verbindingen aan te gaan, die dan 3e S. 5e J. 11