is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 5, 1863, 1863

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

morden, inl db verdigte dampen. Het osmium ontwijkt **3 Okmiumzuur; koper en ijzer oxyderën en het ijzërOxyd voï»* met kalk eett' kalkferrid =Ca 0! I'e2 03. Be hoofdmaSß

van hét koper' ontwijkt met de dampen. Hatina-légêfingÉn. Russische platina-erts, dat zéër rijk * aan rhodiura, wordt in verschillende verhoudingen met os»J' ridiütn vermengd , dat door behandeling met zink fijn verdeeld , dan geroost is geworden en dan bij aanwezigheid va° een groeten overvloed van poeder van kalk voor de knalg»3' blaSsbuis is gesmolten. Be1 alzoo bekomen legeringen van platina'iridium“rhodium waren zeer hard, maar zeer hamerbaan en bcvattcden tot 15 pCt. iridiuM» meer dan het min®' raai Waaruit zij verkregen waren.' Eene andere proef met geroost osmiridium en volmaak zuivere platina , gaf eeUe legering met 21,3 pCt. iridium 611 78;7 pCt. platina; deze was van uitstekende hoedanigheid > hßmerbaar en bijna onaantastbaar door koningswater. H°® minder iridium voorhanden is, des te weeker wordt de leg ring. Legeringen met 10 tot op 15 pCt. iridium bezitten uitmuntende eigenschappen. Vaatwerken hieruit vervaardig bieden veel meer Weerstand' tegen vUUr en reagentia als der gelijken uit! gewoon platina vervaardigd; zij smelten minder gemakkelijk, zijn' stijver en daarom niet zoo gemakkelijk te verbuigen, Eene legering uit 75,4 pGt. platina , 19,6 pCt. iridium eD 5,9 pCt. rhodium is zeer buigzaam. Het is eene oude dw» liag, dat een gehalte aan iridium de deugdzaamheid van be platina benadeeld. * Zuiver platina, Out dit te' bekomen moët men het smeltéb en op de kalkkapel affineren, dat is, het van zijne bljme»' ging'van Os, Ir, Si'enz. bevrijden Het silidum vormt m®4 zuurstof kiezelaarde , die met kalk eene snel over het platiöa rollende parel van kalk-silieaat vormt, dië dan dbór de P° reuse bijtende kalk geabsorbeerd wordt. Na bet palladium is het platina het smeltbaarste onder 9 platina-metalen. Eenniaal gefflolten zijnde, vervlugtigt k® platina merkbaar, zoodra dn temperatuur verhoogt en de* een tijd lang aanhoudt.

170