is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 5, 1863, 1863

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

opsporing van lood en urine; door Reeves.

einde de aanwezigheid van lood in urine van peritleN, die loodpraeparaten gebruiken op te sporen, beveelt ee ve s de volgende methode aan. Hij laat drie maal daags a 30 centigrammen iodetum kalicum gebruiken , en laat 2ieke inde door hem geloosde urine een stukje sulpWtum kalicum in dik wit linnen gebonden, gedurende minuten houden. Is er nu lood opgenoraen, dat door 6 Nieren is uitgescheiden, zoo zal het gevormde iodetum in de urine in aanraking met het sulphuretum hcum , schielijk ontleed worden en onoplosbaar sulphureplumbicum ontstaan, welke in het linnen aan de kleur ®Bpeurd wordt. (Journal de Pharmacie d’Anvers Mars 1863.) John Eliot Howard’s Monographie der kinabasten door Dr. H. Karsten. be schoone monographie van John Eliot Howard over e door Pavon en zijne begeleiders nagelaten verzamelin-eN i betreffende het geslacht Cinchona behoort voorzeker *ot het belangrijkst en kostbaarst voortbrengsel der bota- litteratuur van het jaar 1862. bit werk in folio onder den titel „Hlustratiom of the nueva of Pavon," bevat van 40 meest alle nieuwe Cin-sb'Qa-soorten , niet alleen de uitvoerige systhematische bedrijving en volledige zeer schoon uitgevoerde afbeeldingen 111 Natuurlijke grootte, maar treedt inde meest grondige 6)1 vergelijkende onderzoekingen harer schorsen met de r‘v6fige bekencie kinaschorsen, en bevat tevens eene teeke-b)l£r van den anatomischen bouw, welke op drie op groote s°haal bewerkte tafels, getrouw aan de natuur wedergege-VeN is. bit werk bevat daarenboven vele voor de physiologie , en

173