is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 5, 1863, 1863

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dubbelzout in ammouiak-zouten, vooral carbonas ammonicus, in evenredigheid tot de sterkte der vloeistof minder oplosbaar is.

Deze resultaten zijn, behalve uiteen analytisch oogpunt, nog daarom belangrijk, dat zij ons eene goedkoope en gemakkelijke methode aan de band geven, dit dubbelzout va» carbonas maguesicus en carbonas ammonicus daar te stellen, welk dubbelzout nuttige geneeskrachtige eigenschappen bezit; het levert ook gemakkelijk neutrale carbonas ammonicus, hetzij door inwerking van water of eene de 100° C niet te boven gaande temperatuur. De praecipitatie van dit dubbelzout kan welligt fabriekanten een middel aan de hand geven, om de magnesia uit hare oplossingen af te zonderen. Het dubbel-earbonaat van zinkoxyd en ammoniak schijut niet op dergelijke wijze te ontstaan. (Journal für prakt. Chemie 1863. No. 6 S. 341.) Over Inosurie; door Dr. G allo is. De inosit, door hare scheikundige zamenstelling beboerende tot de familie der suikers , vertoont zich soms inde urine, welk verschijnsel door den schrijver met den naatu van inosurie bestempeld wordt. Inden gezonden staat bevat de urine van den mensch en der verschillende dieren welke de schrijver hierop onderzocht heeft geen inosit, maar er doen zich pathologische voorwaarden voor, waarin de inosit inde urine wordt nangetroffen- Clo e 11 a die de inosit het eerst inde urine gevonden heeft, vond ze vergezeld met albumine of glycose, welk® opmerking eveneens door Lebert en leukommen gemaakt werd. Ook de schrijver vond deze opmerking bewaarheid. De inosurie en glycosurie kunnen dus gelijktijdig bestaan; maar het moet opgemerkt worden, dat deze twee ziekteverschijnselen betrekkelijk zeldzaam te gelijk voorkomen, en dat

188