is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 5, 1863, 1863

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aehtige praecipitaat werd onder toevoeging van aether spoedig naar de oppervlakte der vloeistof gebragt en de oplossing list na verdamping des aethers vaste korsten achter. Door herhaalde omkristallisering uit alcohol werd eene kleurlooze, °ndoorzigtige, kruimelige massa vaneen zuur verkregen, dat overeenkomst bezat met sylvinzuur, maar anders zamen-Sesteld is als dit. De schrijver noemt het gurgunzuur. Het ls even als het sylvinzuur in alcohol en aether oplosbaar, kleurt lakmoes wijnrood, lost langzaam op in benzol, wordt

door geconcentreerd zwavelzuur verkoold, is moeijelijk oplosbaar in zwavelkoolstof, onoplosbaar in spiritus van 75 pCt., gemakkelijk oplosbaar in ammonia, wordt door salpeterzuur °Htleed en vormt met alcaliën zepen. Het zuur smelt bij 220°, wordt bij 180° kristallijnvast, kookt bij 260° en destill®ert daarbij over. Het met metaalzouten verkregen praecipitaat komt overeen dat van het sylvinzuur. Het zilverzout is wit, vlokkig, wordt in het licht flaauw roodbruin, lost weinig op in water eD wordt daaruit door zoutbevattend water gepraecipiteerd. biet bariumzout is wit, amorph , houdbaar; het calciumzout ®veneens; het kaliumzout kristalliseert uit alcohol in blaadjes 611 is zeer hygroscopisch. (Zeitschr. f. Chemie w. Pharmacie en Ckern. Central, Blatt. 1863, No. 13, S. 202.) Over volksgeneesmiddelen in Griekenland; door L. Landerer. He Lyssa, dat is, de woede ten gevolge van den beet van Merkelijk dolle dieren is in geheel het Oosten eene zeer gevreesde ziekte, en men zoekt daartegen alle mogelijke gegeneesmiddelen aan te wenden. De middelen welke het v°lk daartegen kent noemt men Lyssochorton, Lyssoiotana, siorhiga, naar dat het geneesmiddel van den wortel of het bvuid der later te vermelden plant genomen is. Er zijn on-

217