is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 5, 1863, 1863

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

genoemd, die de eerste zou geweest zijn, die met dezen wortel de dochter van den honing Protus van vallende ziekte genas. De scherpe bijtende eigenschap van dezen wortel is algemeen in Griekenland bekend en vooral ge* bruiken de Albanides (vee-artsen) hem in hunne geneesmid* delen. Ten einde de bij dieren aangewende setons en de wonden in ettering te houden, steken deze artsen een stuk skarphi inde wond waardoor eene zeer krachtige suppu* ratie wordt onderhouden.

Om de koorts te bestrijden neemt het volk de toevlugt tot de verschillende middelen, niet dewijl zij onbekend zijn gebleven met het nut der sulpbas chinicus tegen de koorts maar dewijl dit specificum te duur is voor de armen. Wordt ook al eene koorts door eene dosis van 30 tot 40 grein chinin gecoupeerd, zoo komen toch meestal recidiven voor, waardoor het volk gedwongen wordt zijn toevlugt tot goedkoopere middelen te nemen. Onder deze neemt het gebruik van sterke aftreksels van olijvenbladen en ook van onrijpe olijven van dag tot dag toe, en vooral is het door Landerer aanbevolen Dxtr. folior. Olivae mlph. of het Olivamarium sulphuricuM seu hydrochloricum tegen chronische anderdaagsche koorts en tegen splenitis chronica zeer werkzaam. Onder de huismiddelen, waarvan zich de landlieden tegen chronische koorts bedienen, moet ook de Capsicum annuum vermeld worden, waarvan de rijpe bessen de sterk brandend scherp smakende eapsicin leveren. Deze roode bessen worden door het volk, wegens hare smaak IRnèqva, peper genoemd. Het daarvan bereide gedachtig roode poeder wordt tot 20 a 80 greinen met een weinig wijngeest gemengd vóór den kortsaanval of ook inden vrijen tijd genomen, en wel volgens getuigen van zulke koortslijders met gunstig gevolg. Eene tot twee doses waren dikwijls voldoende voor de genezing. Eender voornaamste middelen, die bij de empyrische artsen in het Oosten eene belangrijke rol spelen is de Braconiia-Ook bet volk kent deze plant, als een specifiek heroïsch middel {nqmïxov qidqpaxov) tegen verschillende ziekten. De in Griekenland meest voorkomende soort is de Arum Dra'

220