is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 5, 1863, 1863

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

cumulus, Aqümovtiov van Diascorides en daar men den wortel dezer plant tegen den beet van slangen aanwendt, wordt zij gewoonlijk PMdocJiorton, Ophidochorton, OphidorJiiza genoemd. Het poeder van den verscben wortel is zeer scherp, zelfs bijtend, eorrodeert de huid en als het eenigen tijd op eene gevoelige plaats van de huid gelegen heeft, maakt het deze sterk rood en ontstoken. Als deriverend middel wordt dit middel door empirische artsen tegen tumor albus genu met goed gevolg aangewend, en het fijne poeder op versch lamsvet gestrooid er opgelegd. Er ontstaat weldra eene erysipelateuse ontsteking der huid, en ten gevolge dezer uitwendige ontsteking, is het in vele gevallen mogelijk het ontstekingsproces van het inwendig weefsel te voorkomen, en ten minste te matigen.

Men heeft in het Oosten nog een menigte als toovermiddelen bekende planten in gebruik , waartoe de empirische artsen en kwakzalvers de toevlugt nemen om meerder of minder, als onherstelbaar beschouwde kwalen te behandelen. De inzameling daarvan is ineen mysterieus duister gehuld; de eene moet inden vroegen morgen vóór zons opgang , de andere bij maanschijn door onschuldige kinderen, «onder een snijdend werktuig te gebruiken , worden ingezameld en inde schaduw, ver verwijderd van menschen woningen en stallen worden gedroogd. Hiertoe worden onder anderen gebragt de Mandragora vernalis , Hyoscyamus niger , Viscum Loranthus , Arum Dracwnculus, Asa foetida, en voornamelijk de vier tot vijfbadige klaver , TqlcpvXXov, raxQacpvXlov en TtsvtdqivXlov genoemd. Deze laatste plant speelt een groote rol op het gebied van het bijgeloof. Met hare hulp is men in staat inde aarde begraven schatten op te sporen , ja zelfs gesloten deuren, deksels enz. te openen. Doch deze wonder- en tooverkracht duurt slechts zoo lang, als de klaver versch is, waarom zij onmiddellijk na dat ze gevonden is moet gebruikt worden en zeer duur betaald wordt. Een sehoone struik der Grieksche flora is de Vitex Agnus oastus, Lygia door de tegenwoordige Grieken genoemd. Men

221