is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 5, 1863, 1863

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

peratuur zonder werking op elkander zijn, nu daarentegen zeer levendig, onder vorming vaneen bijna vast magma, dat het cyanetum aluminieo-ferricum , of ferro-cyanetum aluödnicum verbonden met sulphas kalicus is, overeenkomstig de formule;

2(A120,, SS03 + KO, S2 Os + 24aq.) + 3(KCy, Fe Cy + 3 aq.) = (3Fe Cy, 2A13 Cy3 + BKO, S03 + 8 aq. Even als het sesquioxydum ferricum Fe2 Os inde aluin het sesquioxydum aluminicum Al2 03 vervangt, zoo vervangt het Sesquicyanetum aluminicum Al2 Cy3 in het Berlijnsch blaauw iet sesquicyanetum ferricum Fe2 Cy3 onder vorming van ferro-cyanetum aluminicum 3Fe Cy, 2A12 Cy3. Daar dit laatste zout volkomen onoplosbaar in water is, zoo kan men het zonder moeite van de sulphas kalicus die iet vergezeld bevrijden. Wanneer eenmaal de ferro-cyanetum aluminicum verkregen is, is het Bialti gelukt door nieuwe substituties, die hij later zal bekend maken, het cyanetum krrosum te verwijderen, en eene nieuwe verbinding te beamen , die door kool behandeld het aluminium oplevert. ('Les Mondes, 19 Mars 1863.) Nieuwe eigenschappen der zwavel. Volgens Dietzenbacher modificeren geringe hoeveelheden jodium , bromium en chlorium de physische en chemische e*§enschappen der zwavel op hoogst merkwaardige wijze, he zwavel wordt week , kneedbaar bij de gewone temperatuur en behoudt lang dezen vorm. Bovendien verandert zij §edeeltelijk of volkomen inde door Deville ontdekte modificatie , welke hij onoplosbare zwavel genoemd heeft. 1. Verhit men een mengsel van 400 deelen zwavel met t deel iodium op circa 180° C., zoo bekomt men bij bekoeiug een zwavel, welke lang elastisch blijft. Men bekomt 2e bij uitgieten op glas of porcelein inden vorm van huigje platen. Deze eigenschap bekomt de zwavel zelfs door fiog geringere hoeveelheden iodium. lodetum kalicum oefent

243