is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 5, 1863, 1863

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

liquidum te ontnemen door middel van alcohol (Journal de Pharm. d’Anvers Mai 1861). Ook voor de verwijdering van het overvloedige salpeterzuur bij de bereiding van magisterium bismuthi is de alcohol, volgens den schrijver zeer aan te bevelen, dewijl daardoor vermeden wordt, dat men bij de praecipitatie der altijd zure oplossing van bismuth in salpeterzuur door water, eene moederloog overhoudt, waarin eene groote hoeveelheid bismuth als zuurzout is opgelost, en welks utilisatie omslagtig is, en met het oog op de door Lal ie u onlangs medegedeelde opmerkingen omtrent het uit praecipiteren dezer moederlogen en weder oplossen in salpeterzuur, met het doel daaruit op nieuw door water magisterium bismuthi uitte scheiden , niet is aan te bevelen. (Zie Tijdschrift voor wetensch. Pharmacie, July.)

De methode nu van de Smedt is de volgende. De gewone salpeterzure oplossing van bismuth, wordt, na van onzuiverheden bevrijd te zijn, op een waterbad verhit , waarna er 80 grammen alcohol op 120 grammen der gebezigde bismuth worden bijgevoegd. Er ontstaat dadelijk eene levendige opbruising onder ontwikkeling van aetherische en nitreuse dampen ; men roert vervolgens de massa sterk om met eene glazen staaf en voegt er op nieuw 80 grammen alcohol bij, waarbij op nieuw, doch geringere opbruising dan de eerste keer wordt waargenomen. Wanneer de reactie geheel geëindigd is , verwarmt men zacht, tot dat de massa ineen meer of minder fijn poeder is veranderd. Het produkt wordt in eenen porseleinen mortier fijn gewreven op een filtrum gebragt, en met een a twee liters gedestilleerd water afgewasschen; dit water lost dan slechts eene uiterst geringe hoeveelheid bismuth op, doordien er slechts eene minime hoeveelheid overvloedig zuur voorhanden is, zoodat zelfs de behandeling met gedestilleerd water overbodig schijnt te zijn. Volgens deze methode verkreeg de Smedt van 120 grammen aangewend bismuth 181 grammen witte en zuivere magisterium. ('Journal de Fharmacie (PArmere Juin 1863. p. 245.)

253