is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 5, 1863, 1863

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zij zijn onoplosbaar in water, oplosbaar in alcohol, en hebben niet meer kleur, reuk of smaak dan de stoffen, welke in hare zamenstelling komen. Chinin bij voorbeeld vereischt tweemaal zijn gewigt acidum oleïcum; het mengsel moet gedurende een uur of twee aan de temperatuur van kokend water worden blootgesteld. (Journal de Chimie médicale. Juin 1863.)

Over Solanin; door Dr. Kromayer, Apotheker te Geisa. 100 pond in April verzamelde, meestal sterk ontwikkelde kiemen van aardappelen worden in een’ steenen mortier fijn gestoten en goed uitgeperst. De uitgeperste vloeistof was slechts weinig gekleurd en van zure reactie. De door bezinken helder geworden vloeistof werd met zoo veel kalkmelk vermengd, tot dat de vloeistof alcalisch reageerde; het daardoor ontstane praecipitaat werd verzameld, afgewasschen, gedroogd, daarna fijn gewreven en met alcohol uitgekookt. Het alcoholisch uittreksel was bruinachtig gekleurd en zoo lang het heet was volkomen helder, doch na bekoeling werd de vloeistof als eene geleiachtige massa. Deze werd vervolgens op een filtrum gebragt ten einde het vloeibare gedeelte zooveel mogelijk te laten afdroppelen en het restant tusschen vloeipapier geperst. Bij wederoplossing van het uitgeperste in heeten alcohol, ontstond bij bekoeling dezelfde geleiachtige massa. Eerst nadat het uitpersen tusschen filtreerpapier en oplossing van het uitgeperste overschot in heeten alcohol 3—4 maal herhaald geworden was, zonderde zich bij langzame bekoeling de solanin af in korrelig kristallijne ophopingen. Deze werden nogmaals in zoo veel kokenden alcohol opgelost, als juist ter oplossing noodig was ,«.welke oplossing ineen gesloten vat zeer langzaam ter bekoeling werd weggezet, waarna de solanin zich afzonderde in kristallen welke door de loupe duidelijk als naalden te onderscheiden waren.

260