is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 5, 1863, 1863

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van den ijverigen Wigge r s (Inquisitie/ in Secale cormtum; commentatio praemio regio ornata , Goettingae 1831, van Hei nrieh August Ludwig Wiggers, uit Altenhagen in Hannover. Een uittreksel van dezen arbeid in le Bande der Annalen der Fharmacie von E. Brandes, Ph. L. Greiger en Justus Liebig 1832),

De hoofdzelfstandigheid , naar de hoeveelheid, niet naar de werkzaamheid , is ook volgens dierlijk-plantaardige zelfstandigheid, de fungin (materia fungosaj-, zij bedraagt 46,2 pCt. van het drooge moederkoorn. Zij is zoodanig tot ontleding geneigd, dat zij reeds bij de destillatie met water ammoniak ontwikkelt. Met water overgoten en bij 18 tot 20° E. aan zich zelf overgelaten, gaat zij reeds binnen 24 uren in aanvangende rotting over, onder uitdrijving vaneen onverdragelijk riekend gas, overeenkomend met dat van rottende dierlijke zelfstandigheden. Later vond men inde zoogenaamde fungin ook cellulose. De fungin is namelijk een mengsel van cellulose en eene bewerktuigde gemakkelijh rottende stikstofbevattende zelfstandigheid. Koud water trekt uit bet moederkoorn eene tweede dierlijkplantaardige stof, namelijk stolbaar eiwit; Wiggers bepaalde de hoeveelheid daarvan in bij 90° E. gedroogd moederkoorn op 1,46 pCt. Met weinig water bevochtigd en uitgeperst geeft het tot poeder gebragt moederkoorn eene groote hoeveelheid vette olie. Aether trekt daaruit 35 pCt. uit het moederkoorn; dit is eene buitengewoon groote hoeveelheid en wordt bevestigd door alle latere met zorg bewerkte analysen en deze daadzaak is van beteekenis bij onderzoekingen van onvervalschte en vervalsehte of met moederkoorn verontreinigde meelsoorten, daar roggemeel slechts 2 pCt. vette stof bevat. De vette moederkoornolie is volgens Wiggers kleurloos, dikvloeibaar, als ricinusolie , zacht vettig van smaak, maar vaneen ranzigen vetreuk. Sp. gew. = 0,922 bij 6,5° E., zeer jgemakkelijk oplosbaar in aether. In absoluien alcohol, alsmede in wijngeest van 90 vol. procenten inde koude weinig oplosbaar, bij de kookhitte gemakkelijker oplosbaar, bij bekoeling zich

271