is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 5, 1863, 1863

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

velzuur (1—5) op het overschot van het moederkoorn gegoten en daarmede eenige dagen gedigereerd, zoo was de alcohol schoon donkerhruinrood tot kersenrood gekleurd geworden. Na bekoeling gefiltreerd, met carb. ammonicus veronzijdigd, van aulphas ammonicus afgefiltreerd, de violette vloeistof ineen waterbad verdampt, leverde zij eene massa, die met water behandeld ontleed werd in eene donkerrood gekleurde oplossing en een donker roodbruin bijna zwart overschot. De oplossing met bijtende kalk gedestilleerd, leverde een sterk ammaniakaal destillaat met bijrenk naar ossenbloed. De onoplosbare kleurstof bevat ijzer en verhielt zich even als de uit menschenbloed daargestelde bloedhaematin. {Wordt vervolgd.)

Over de afkomst der gummi resinae Asae foetidae, Ammoniaci en Galbani; door Borszczow. Over de nog vrij onzeker gebleven afkomst der belangrijkste zoogenaamde stinkende slijmharsen, Asa foetida, Ammoniaeum en Gfalbanum) is een zeer belangrijke en verdienstelijke arbeid van Borszczow (Mémoires de I’acad. imper. des Sciences de St. Petersburg, YII ser. Tom. ITT. No. Bp.l 40 bekend gemaakt. De schrijver heeft gedurende zijn 2 jarig verblijf in westelijk Midden-Azië eene bijzondere opmerkzaamheid daaraan gewijd en na zijne terugkomst zijne waarnemingen en ervaringen met de laatste onderzoekingen omtrent dit onderwerp van Buhse, ï'a 1- coner, Bunge, Loftus, Stocks, Boissier, Aucher-Eloy, Kotschy, Don, Bindley enz. vergeleken en aangetoond, dat onze kennis omtrent de afkomst dezer slijmharsen inden grond onzeker en onjuist is, dat de latere opgaven gedeeltelijk onzeker en onvolkomen waren en men ze zonder de noodige raadpleging der authentieke opgaven van Kaempfer en zonder nader kritisch onderzoek als nieuwe en ware aanwinst heeft aangenomen. De schrijver heeft zijn historisch en kritisch onderzoek

280