is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 5, 1863, 1863

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geheel verschillende wegen tot ons komende soorten, die wij als Galbanum lemnticum (inde bekende twee variëteiten) en als Galbanum, persicwm kennen, slechts van eene schermplant, namelijk de Menla erubescens gewonnen wordt, bij welk gevoelen wij wel zullen kunnen berusten , tot dat in het buitenland een andere oorsprong als de ware zal zijn opgespoord.

De vlugge olie inde moederhars (galbanum) is door M ö s sm er {Arm. der Chem. u. PJiarm. CXIX, 257) scheikundig onderzocht. Hij bekwam door destillatie der galbanum met water 7 pCt, (Din k h. bekwam 9% pCt.) eener vlugtige olie, die de balsamische reuk der galbanum bezat en welke na eene rectificatie met water volkomen kleurloos en vrij lichtbrekend was. Ha bevrijding van aanhaugend water door chlorcalcium heeft zij, wanneer een platinadraad ingelegd wordt een zoo constant kookpunt, dat zij tusschen + 160° en 165° bijna zonder iets over te laten overkomt. Het resultaat der analyse eener driemaal gerectificeerde olie gaf als formule 010OI0 HB2, zoo dat deze olie eene nieuwe iso- of polymerische modificatie van terpentijnolie is. De zuivere olie heeft een sp. gew. = 0,8842 bij -j- 9°, een soortelijk draai vermogen van de gepolariseerde lichtstraal naar rechts van 0,1675 en een lichtbrekings-exponent van 1,4542. Zij absorbeert zoutzuurgas, wordt daarbij roodachtig tot purperrood gekleurd, wordt eindelijk ondoorzigtig en zet dan na eenige dagen kristallen eener zoutzure verbinding af, welke na zuivering sterk naar cajeputolie ruikten en in andere eigenschappen zoo veel overeenkomst bezaten met de zoutzure verbinding uit terpentijnolie, dat eene analyse als overbodig beschouwd werd. Met verdund salpeterzuur kon echter geen kristalvormig ligchaam bekomen worden, dat overeenkwam met terpentijnoliekamfer. Het bij de destillatie der galbanumolie met water verkregen overschot bestond uit eene troebele waterige vloeistof en eene harsige stof. (Canstatt’s JahresbericM ueber diefortschritte in der Pharmacie Neue Polge, 11e Jahrgang, le Abtheüung, S. 46.)

288