is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 5, 1863, 1863

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het extract werd met weinig water aangewreven en met weinig sterke potaschloog vermengd; er ontwikkelde dadelijk een sterke reuk naar haringpekel en eene glazen staaf met zoutzuur bevochtigd daar boven gehouden, werd dadelijk dooreen witten nevel omgeven. Het alcalische mengsel werd met aether vermengd en daarmede sterk omgesehud. Nadat de aether zich door rust had afgezonderd, werd zij van waterige alcalische extract-oplossing afgeschonken, met verdund zoutzuur vermengd tot de reactie zuur was, goed doorgeschud en in rust gelaten. De nu zuiver

riekende aether werd afgeschonken en de daaronder staande waterige zoutzure alcaloïdoplossing op het waterbad verdampt. Er zonderde zich een olieachtig vlies af, dat van een restant vette olie afkomstig kon zijn. Tegen het einde der verdamping werd het zout zwart gekleurd. Het werd met water behandeld, de oplossing gefiltreerd en het Altraat langzaam verdampt. Er ontstonden mikroskopische zuilvormige kristalletjes. Zij werden in water opgelost en de oplossing met platinchlorid vermengd; na eenig staan ontstond een gering vlokkig geel praecipitaat. Aan vrijwillige verdamping overgelaten bleef er een geel wratvormig zout terug , dat met alcohol uitgewasschen 0,171 grm. woog. Koud water werkte niet op het gele platinazout; dit laatste dreef onveranderd op het water. Met kokend water behandeld loste het langzamerhand op tot eene gele vloeistof, terwijl er een weinig vaneen licht bruin poeder terug bleef. De waterige oplossing gaf bij verdamping een wratvormig lichtgeel platinasout, ten bedrage van 0,140 gram. Gegloeid zijnde liet het 0,073 grm. metallisch platina terug. Bij gloeijing hiervan in eene glazen buis ontstond eerst een sterk voehtaanslag inde buis, dat lakmoes sterk rood maakte, daarna stegen dampen op die kurkuma sterk hruin kleurden, terwijl later een schoon violet sublimaat werd aangeslagen , dat bij sterkere verhitting weder verdween, om een wit sublimaat te vormen. Bij voortdrijving des sublimaats door de vlam losten zich stukjes er van op, die dan aan hetere plaatsen der buis dadelijk smolten en dan weder snel sublimeerden. Hierbij

294