is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 5, 1863, 1863

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De vraag is of deze wijze van opsporing toe te passen is inde geregtelyke geneeskunst? Zij is zonder eenigen twijfel van eene opmerkelijke gevoeligheid en de schrijvers verzekeren , dat bloedvlekken, welke reeds acht jaren oud waren, en bijgevolg onder de ongunstigste omstandigheden voor eene analyse verkeerden , nog volmaakt goed konden onderkend worden door azijnzuur. Maar kan eene methode gegrond op het gebruik van het mikroskoop beschouwd worden, als een juridisch middel, om tot de ontdekking der waarheid te geraken ? De schrijver laat ze zeer wel toe als zeer merkwaardige wetenschappelijke proef, maar men kan ze geen genoegzaam gezag toekennen noodzakelijk om een schuldige te veroordeelen , of een onschuldige vrij te spreken.

Het mikroskopisch onderzoek der haematin-kris tallen kan een nuttig hulpmiddel zijn voor de scheikundige reactien, welke dienen om de bloedvlekken te onderscheiden, maar indien men geen ander middel heeft, om zich van het bestaan van bloed te verzekeren , is het wijzer zich te onthouden om zich bepaald uitte laten, dan zich bloot te stellen dan eene dwaling, welker gevolgtrekkingen zoo gewigtig kunnen zijn. (Journal de Chimie médiccde en Journal de Pharmacologie, Juïllet 1863.) Over de santonin beschouwd als voorbehoedend geneesmiddel van concrementen van acidum uricum inde urienwegen; door Dr. J. Camera. De scheikundige onderzoekingen door Napoli en Mialhe in het werk gesteld, ten einde de wijzigingen te leeren kennen welke de santonin gedurende hare doorgang in het bloed ondergaat, alsmede de scheikundige toestand waaronder zij uit de dierlijke huishouding door de nieren wordt uitgescheiden, toonen aan, dat de santonin daarin geoxydeerd wordt. De schrijver nam waar bij de behandeling van

318